Erdölpreisen

Die Generaldirektion Energie des FÖD Wirtschaft veröffentlicht die amtlichen Höchstpreise von Erdölerzeugnissen. Es werden dabei verschiedene Standardtabellen angeboten. Die offiziellen Tagestarife werden täglich fortgeschrieben. Weiter werden auch Tabellen mit den durchschnittlichen Monats- und Jahrestarifen zur Verfügung gestellt. Diese werden jeweils nach Abschluss des vergangenen Zeitraums überarbeitet.

Mehr Informationen zu den Erdölpreisen und Erdölerzeugnissen sind beim FOD Wirtschaft finden.

Durchschnittlicher Preis Grafik
Content
Letzte änderung
Durchschnittlicher offizieller Preis

Onder aardolie vallen hoofdzakelijk de producten afkomstig van de raffinage van ruwe aardolie. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte distillaten (benzine), de middelzware distillaten (gasoil, lampolie, kerosine) et de zware distillaten (fuel-oil). Andere producten zoals vloeibaar gemaakt aardoliegas (propaan, butaan) of sommige smeeroliën (motorolie) zijn eveneens afkomstig van raffinage.

De AD Energie houdt zich in hoofdzaak bezig met de berekening van de maximumprijzen van sommige aardolieproducten aan de hand van de programmaovereenkomst. Zij waakt tevens over de kwaliteit van de aardolieproducten via het FAPETRO-fonds.

Ook de inzameling van gegevens inzake aardolie behoort tot de taken van de AD Energie (aardoliebalans).