Gesamtlohnsumme

Indizes der Gesamtlohnsumme: zweites Quartal 2020

Konjunkturindikatoren
Indizes der Gesamtlohnsumme: zweites Quartal 2020

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme in der Industrie belief sich im zweites Quartal 2020 auf 101,85. Dies ist eine Rückgang um 8,0% in Bezug auf das zweites Quartal 2019.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme im Baugewerbe belief sich im zweites Quartal 2020 auf 100,18. Dies ist eine Rückgang um 12,6% in Bezug auf das zweites Quartal 2019.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme in Handel und Reparatur belief sich im zweites Quartal 2020 auf 94,87. Dies ist eine Rückgang um 12,7% in Bezug auf das zweites Quartal 2019.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme für die Dienste belief sich im zweites Quartal 2020 auf 101,04. Dies ist eine Rückgang um 15,3% in Bezug auf das zweites Quartal 2019.

wsi_202002_de

Die Zahlen für das zweites Quartal 2020 sind vorläufig.

Änderungen ab Juli 2018

Ab Juli 2018 (Referenzquartal = Erstes Quartal 2018) Diese Indizes werden ebenfalls mit Referenzjahr 2015 = 100 veröffentlicht.

Diese Ergebnisse wurden überprüft.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata