Gesamtlohnsumme

Indizes der Gesamtlohnsumme: erstes Quartal 2019

Konjunkturindikatoren
Indizes der Gesamtlohnsumme: erstes Quartal 2019

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme in der Industrie belief sich im erstes Quartal 2019 auf 102.2. Dies ist eine Zunahme um 2,0% in Bezug auf das erstes Quartal 2018.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme im Baugewerbe belief sich im erstes Quartal 2019 auf 107.42. Dies ist eine Zunahme um 3,9% in Bezug auf das erstes Quartal 2018.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme in Handel und Reparatur belief sich im erstes Quartal 2019 auf 99.07. Dies ist eine Zunahme um 2,7% in Bezug auf das erstes Quartal 2018.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme für die Dienste belief sich im erstes Quartal 2019 auf 111.52. Dies ist eine Zunahme um 4,2% in Bezug auf das erstes Quartal 2018.

wsi

Die Zahlen für das erstes Quartal 2019 sind vorläufig.

Änderungen ab Juli 2018

Ab Juli 2018 (Referenzquartal = Erstes Quartal 2018) Diese Indizes werden ebenfalls mit Referenzjahr 2015 = 100 veröffentlicht.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata