Gesamtlohnsumme

Indizes der Gesamtlohnsumme: drittes Quartal 2019

Konjunkturindikatoren
Indizes der Gesamtlohnsumme: drittes Quartal 2019

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme in der Industrie belief sich im drittes Quartal 2019 auf 111,56. Dies ist eine Zunahme um 3,6% in Bezug auf das drittes Quartal 2018.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme im Baugewerbe belief sich im drittes Quartal 2019 auf 116,42. Dies ist eine Zunahme um 4,8% in Bezug auf das drittes Quartal 2018.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme in Handel und Reparatur belief sich im drittes Quartal 2019 auf 110,08. Dies ist eine Zunahme um 3,4% in Bezug auf das drittes Quartal 2018.

Der Saisonbereinigte Index der Gesamtlohnsumme für die Dienste belief sich im drittes Quartal 2019 auf 122,43. Dies ist eine Zunahme um 4,9% in Bezug auf das drittes Quartal 2018.

Loonmassa 3Q2019

Die Zahlen für das drittes Quartal 2019 sind vorläufig.

Änderungen ab Juli 2018

Ab Juli 2018 (Referenzquartal = Erstes Quartal 2018) Diese Indizes werden ebenfalls mit Referenzjahr 2015 = 100 veröffentlicht.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata