Gesamtlohnsumme

Indizes der Gesamtlohnsumme: Viertes Quartal 2018

Konjunkturindikatoren
Indizes der Gesamtlohnsumme: Viertes Quartal 2018

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme in der Industrie belief sich im viertes Quartal 2018 auf 124.34. Dies ist eine Zunahme um 3,2% in Bezug auf das viertes Quartal 2017.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme im Baugewerbe belief sich im viertes Quartal 2018 auf 124.62. Dies ist eine Zunahme um 6,4% in Bezug auf das viertes Quartal 2017.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme in Handel und Reparatur belief sich im viertes Quartal 2018 auf 121.87. Dies ist eine Zunahme um 2,5% in Bezug auf das viertes Quartal 2017.

Der Bruttoindex der Gesamtlohnsumme für die Dienste belief sich im viertes Quartal 2018 auf 130.31. Dies ist eine Zunahme um 4,0% in Bezug auf das viertes Quartal 2017.

wsi_201804_de.png

Die Zahlen für das viertes Quartal 2018 sind vorläufig.

Änderungen ab Juli 2018

Ab Juli 2018 (Referenzquartal = Erstes Quartal 2018) Diese Indizes werden ebenfalls mit Referenzjahr 2015 = 100 veröffentlicht.

Doel en korte beschrijving

Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet..

Populatie

Bedrijven onderworpen aan RSZ die hun economische activiteit uitoefenen in de NACE Rev. 2 secties C tot M uitoefenen (Industrie, detailhandel en diensten)

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Indexen van de loonmassa : Loonmassa wordt gedefinieerd als de 'totale vergoeding, in cash of in natura, betaalbaar aan alle personen op de loonlijst (thuiswerkers inbegrepen), als tegenprestatie voor werk geleverd gedurende de beschouwde periode' ongeacht of de betaling gebeurd op basis van gewerkte tijd, productie, of stukwerk en ongeacht of het regelmatig betaald wordt of niet.

Metadata