Construction output price index

Construction output price index +2.8%

Economic indicators
Construction output price index +2.8%

The construction price index has increased by 2.8% in the second quarter of 2021 compared to the previous quarter.

Annual inflation amounts to 4.9%.

Tabel
Content

Construction output price index second Quarter 2021

Gross index (2015=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I 92.6 91.1 94.4 96.9 96.6 98.4 99.6 101.1 102.4 104.6 107.5 109.2 112.0
II 91.4 91.5 94.6 97.3 96.6 98.3 99.8 101.5 102.4 104.9 107.8 109.7 115.1
III 92.1 91.7 95.8 97.2 97.8 98.5 100.2 101.6 103.2 105.8 108.2 110.2  
IV 90.7 92.4 96.3 96.8 98.2 98.7 100.4 102.1 103.6 106.5 108.6 110.4  
Year 91.7 91.7 95.3 97.1 97.3 98.4 100.0 101.6 102.9 105.5 108.1 109.9 113.6

Doel en korte beschrijving

De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.

De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. Statbel benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.

Populatie

Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata