Construction output price index

Producer price indices for construction: + 0.9%

Economic indicators
Producer price indices for construction: + 0.9%

The construction price index has increased by 0.9% in the third quarter of 2018 compared to the previous quarter.

Annual inflation amounts to 2.5%.

Tabel
Content

Construction output price index third Quarter 2018

Gross index (2015=100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I 91,6 92,6 91,1 94,4 96,9 96,6 98,4 99,6 101,1 102,4 104,6
II 92,8 91,4 91,5 94,6 97,3 96,6 98,3 99,8 101,5 102,4 104,9
III 92,6 92,1 91,7 95,8 97,2 97,8 98,5 100,2 101,6 103,2 105,8
IV 93,8 90,7 92,4 96,3 96,8 98,2 98,7 100,4 102,1 103,6  
Year 92,7 91,7 91,7 95,3 97,1 97,3 98,4 100,0 101,6 102,9 105,1

Doel en korte beschrijving

De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.

De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.

Populatie

Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Metadata

afzetbouw.svg

Do you have questions about this Theme?