Building stock

The number of buildings in Belgium has increased by 13.5 % since 1995

Housing
The number of buildings in Belgium has increased by 13.5 % since 1995

On 1st January 2018, there were 4,532,027 buildings in Belgium. The number of buildings in Belgium has increased by 13.5 % since 1995. Over the same period, the number of dwellings has gone up by 23.3 % to 5,464,481 units.

The Flemish Region registers 24.7 % more dwellings, and 14.3 % more buildings.

In the Walloon Region, there are 23.4 % more dwellings and 13.9 % more buildings.

While the increase of the number of buildings is less significant in the Brussels-Capital Region (+0.9 %) than in the two other regions, the number of dwellings has increased by 15.9 %.

The age of the buildings varies greatly from region to region. In Flanders, 31.1 % of the buildings were built after 1981, compared to 20.6 % in Wallonia and only 6.5 % in the Brussels-Capital Region.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Populatie

Alle gebouwen in België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode

Metadata