Building stock

4,573,099 buildings in Belgium 

Housing
4,573,099 buildings in Belgium 

On 1 January 2020, Belgium had 4,573,099 buildings. Since 1995, the number of buildings in Belgium has risen by 14.5 %. The number of dwellings rose over the same period by 25.8 % to 5,577,016.

The Flemish Region registers 27.7 % more dwellings and 15.4 % more buildings.

In the Walloon Region, there are 25.4 % more dwellings and 14.9 % more buildings.

While the increase in the number of buildings is less significant in the Brussels-Capital Region (+1.1 %) than in the two other regions, the number of dwellings has increased by 17.7 %.

The age of the buildings varies greatly from region to region. In Flanders, 32.2 % of the buildings were built after 1981, compared to 21.4 % in Wallonia and only 6.7 % in the Brussels-Capital Region.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Populatie

Alle gebouwen in België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode

Metadata