Gebäudebestand

16% mehr Gebäude und 30% mehr Wohnungen seit 1995

Bauen & wohnen
16% mehr Gebäude und 30% mehr Wohnungen seit 1995

Am 1. Januar 2023 gab es in Belgien 4.630.028 Gebäude. Seit 1995 ist die Zahl der Gebäude in Belgien um 16% gestiegen. Die Zahl der Wohnungen ist im gleichen Zeitraum um 30% gestiegen auf 5.741.588.

In der Flämischen Region gibt es 32% mehr Wohnungen und 17% mehr Gebäude.

In der Wallonischen Region gibt es 29% mehr Wohnungen und 17% mehr Gebäude.

In der Region Brüssel-Hauptstadt ist der Anstieg der Zahl der Gebäude im Vergleich zu den beiden anderen Regionen geringer (+1%), aber der Wohnungsbestand ist dort um 21% gestiegen.

Das Alter der Gebäude ist von Region zu Region stark unterschiedlich. In Flandern wurden 34% der Gebäude nach 1981 errichtet, während das in Wallonien für 22% der Gebäude und in der Region Brüssel-Hauptstadt nur für 7% der Fall ist.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Populatie

Alle gebouwen in België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode

Metadata