Gebäudebestand

16% mehr Gebäude und 28% mehr Wohnungen seit 1995

Bauen & wohnen
16% mehr Gebäude und 28% mehr Wohnungen seit 1995

Belgien zählte am 1. Januar 2022 4.612.284 Gebäude. Seit 1995 ist die Anzahl der Gebäude in Belgien um 16% gestiegen. Die Anzahl der Wohnungen ist im gleichen Zeitraum um 28% gestiegen auf 5.680.956.

In der Flämischen Region gibt es 30% mehr Wohnungen und 16% mehr Gebäude.

In der Wallonischen Region gibt es 28% mehr Wohnungen und 16% mehr Gebäude.

In der Region Brüssel-Hauptstadt fällt die Zunahme der Anzahl der Gebäude im Vergleich zu den beiden anderen Regionen geringer aus (+1%), aber der Wohnungsbestand ist um 20% gestiegen.

Das Alter der Gebäude ist von Region zu Region stark unterschiedlich. In Flandern wurden 33% der Gebäude nach 1981 errichtet, während das in Wallonien für 22% der Gebäude und in der Region Brüssel-Hauptstadt nur für 7% der Fall ist.

Tabel 1
Tabel 2

Doel en korte beschrijving

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën.

Populatie

Alle gebouwen in België

Frequentie

Jaarlijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 10 maanden na de referentieperiode

Metadata