Life expectancy and life tables

New slight improvement in life expectancy of the Belgian population in 2018

Population
New slight improvement in life expectancy of the Belgian population in 2018

In 2018, life expectancy at birth in Belgium was 81.5 years for the whole population, or 83.7 years for women and 79.2 years for men, according to the new data published by Statbel, the Belgian statistical office. The rise in life expectancy at birth compared to 2017 for the whole population amounts to 0.1 year.

There are several clear regional disparities:

  • Life expectancy at birth is still higher in Flanders (82.3 years) than in Brussels (81.5 years) and in Wallonia (79.9 years).
  • The largest increase is registered in Brussels-Capital, with a rise of 132 days (+0.36 year); in Flanders, the gain is 42 days (+0.12 year) and in Wallonia, it is limited to 15 days (+0.04 year).
  • General mortality increased very slightly in 2018, with a crude mortality rate which remains at 9.7 per mille, but increases for women to 9.8 per mille (9.7 in 2017).

The new life tables published by Statbel show for 2018 a limited improvement in life expectancy at birth. This increase is the same as that registered in 2017.

Belgium, Evolution of life expectancy at birth, according to the sex, 1885-2018

Life_expect_en_2018

At national level, the annual table shows that men are once again experiencing an increase in life expectancy at birth (75 days, +0.20 year). That of women is no longer in decline (13 days; +0.04 year). Once again, the gap between women and men is reduced and now stands at 4.5 years. As a reminder, in 1998, the gap in life expectancy at birth between women and men was 6.3 years. In the three-year table 2016-2018, the increases for both sexes are more similar: +0.21 year for men and +0.18 year for women. In this way, they are in line with the average of the improvements observed in the 1996-1998 table: +0.24 year for men, +0.16 year for women and +0.20 year for both sexes combined.

At regional level, the increase registered in Brussels-Capital is very high (132 days, +0.36 year), especially for men (229 days, +0.63 year). In Flanders, the rise is equivalent to the national average (43 days, +0.12 year), with a more favourable situation for men than for women. In Wallonia, the increase is very limited (15 days, +0.04 year), with even a slight decrease in life expectancy at birth for women (-18 days, -0.05 year). As at the national level, the gap in life expectancy between women and men is reduced in each of the three regions. And it should be noted that it is where life expectancy at birth is the highest that this gap is the lowest: 4.1 years in Flanders, against 4.6 years in Brussels-Capital and 5.2 years in Wallonia.

The three-year tables 2016-2018 are detailed down to the provincial level. The best health situation is still observed in Flemish Brabant (82.7 years), followed by Limburg (82.6 years). Walloon Brabant (82.2 years), with an increase above average in 2018, is now ahead of the provinces West Flanders (82.2 years) and Antwerp (82.1 years). The provinces of Luxembourg (80.1 years), Liège (79.9 years), Namur (79.6 years) and Hainaut (79.0 years) are well below the national average (81.4 years). Finally, it should be noted that in 5 of the 10 provinces, life expectancy at birth now exceeds 82 years.

Evolution BE
Content

Life_expect_en.png

Belgium
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Belgium (1996-2018)

Year 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 0
Total 77.23 77.79 79.05 80.05 80.47 81.07 80.90 81.26 81.36 0,00
Men 73.86 74.58 76.14 77.36 77.94 78.56 78.55 78.78 78.99 0,00
Women 80.53 80.92 81.86 82.64 82.93 83.50 83.16 83.68 83.66 0,00
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6.67 +6.34 +5.72 +5.28 +4.99 +4.94 +4.61 +4.90 +4.67 +0,00

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Brussels-Capital Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Brussels-Capital Region (1996-2018)

Year 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 0
Total 77.46 77.94 79.04 79.97 80.42 80.92 80.86 81.20 81.17 0,00
Men 73.96 74.62 75.99 76.92 77.76 78.13 78.11 78.34 78.46 0,00
Women 80.54 80.89 81.76 82.73 82.79 83.42 83.36 83.81 83.61 0,00
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6.58 +6.27 +5.77 +5.81 +5.03 +5.29 +5.25 +5.47 +5.15 +0,00

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Flemish Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Flemish Region (1996-2018)

Year 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 0
Total 77.92 78.49 79.88 80.89 81.30 81.97 81.79 82.18 82.23 0,00
Men 74.75 75.51 77.22 78.45 78.92 79.61 79.61 79.89 80.07 0,00
Women 81.06 81.43 82.46 83.27 83.62 84.26 83.93 84.43 84.34 0,00
Difference between men's and women's life expectancy at birth +6.31 +5.92 +5.24 +4.82 +4.70 +4.65 +4.32 +4.54 +4.27 +0,00

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.
Walloon Region
Content

Evolution of life expectancy at birth in years, Walloon Region (1996-2018)

Year 1996 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 0
Total 75.93 76.50 77.57 78.52 78.97 79.48 79.26 79.60 79.83 0,00
Men 72.23 72.91 74.23 75.45 76.14 76.69 76.71 76.82 77.10 0,00
Women 79.58 80.03 80.82 81.48 81.71 82.18 81.70 82.30 82.46 0,00
Difference between men's and women's life expectancy at birth +7.35 +7.12 +6.59 +6.03 +5.57 +5.49 +4.99 +5.48 +5.36 +0,00

According to the annual life tables; age in completed years Calculations based on the National Register figures.

Doel en korte beschrijving

De sterftetafels (als momenttabellen) die door de AD Statistiek worden berekend geven aan hoe een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. In die tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten gezien de sterke verschillen die t.a.v. genoemde sterftevoorwaarden tussen mannen en vrouwen worden waargenomen. Aan de hand van de overlijdens en van het aantal individuen per leeftijd, die in de tabellen staan weergegeven voor elk geslacht afzonderlijk en voor beide geslachten samen, kunnen de sterftequotiënten worden berekend. De sterftetafels leveren daarnaast nog diverse andere functies aan: de overlevenden, de overlijdens (van de tabel) en de levensverwachtingen. De levensverwachting op leeftijd x is het rekenkundig gemiddelde van de leeftijden bij overlijden (in de tabel), rekening houdend met de reeds bereikte leeftijd x. Kernbegrip van een sterftetafel is de levensverwachting bij de geboorte, die overeenkomt met de gemiddelde levensduur van een persoon indien in de loop van diens leven de generatie waarvan hij deel uitmaakt aan dezelfde sterftevoorwaarden wordt blootgesteld als in de tabel, m.a.w. indien de sterftevoorwaarden zoals in de tabel weergegeven constant blijven over het gehele leven van die persoon.

De AD Statistiek berekent twee reeksen van tabellen: de tabellen op basis van leeftijden in verstreken jaren (of projectieve tabellen), waarvan de functies uitgaan van de leeftijden vastgesteld op 1 januari van het beschouwde jaar, en de tabellen op basis van exacte leeftijden, waarvan de functies worden berekend bij elke verjaardag..

Populatie

Een fictieve generatie

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Nationaliteit (Belgische/Vreemde) ; Populatie waar de tabel betrekking op heeft

Gewest : Gewest waar de tabel betrekking op heeft

Sterftequotiënt : Verhouding tussen de waargenomen overlijdens op een gegeven leeftijd en de bevolking van die leeftijd op 01 januari van het beschouwde jaar.

Metadata