Open Data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. 
Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik. We stellen een 200-tal datasets ter beschikking en zullen deze geleidelijk aanvullen. Nieuwe datasets worden op deze pagina, onze twitter-account en in onze nieuwsbrief aangekondigd.

Linked Open Data (LOD)

Datasets

Datasets