Vervoer op binnenwateren stijgt

Mobiliteit
Binnenscheepvaart 3de kwartaal 2017

In de eerste drie kwartalen van 2017 vervoerden binnenschepen 150 miljoen ton aan goederen op de Belgische waterwegen. Dat is 5 miljoen ton meer dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. Ieder jaar vervoeren binnenschepen een kleine 200 miljoen ton aan goederen. In het jaar 2016 ging het om 193 miljoen ton. De tendens is licht stijgend. Het containervervoer door binnenschepen schommelt de laatste jaren tussen de 34 en 35 miljoen ton.
De cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland.