Sterke stijging van de griep en andere aandoeningen van de luchtwegen in 2015

Bevolking
Sterke stijging van de griep en andere aandoeningen van de luchtwegen in 2015

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de doodsoorzaken in België voor 2015

Hart- en vaatziekten (28,4 % van alle doodsoorzaken) blijven de belangrijkste doodsoorzaak, voor kanker (25,9% van alle doodsoorzaken) en ziekten van de ademhalingsorganen (10,7% van alle doodsoorzaken); deze rangschikking geldt voor alle gewesten.

Bij mannen staat kanker echter nog altijd op de eerste plaats (29,6%) voor hart- en vaatziekten (26,4%) en ziekten van de ademhalingsorganen (11,4%), terwijl bij vrouwen de nationale rangschikking geldt.

Het aandeel van kanker binnen het geheel van de doodsoorzaken vermindert (27,2% in 2014) met een aanzienlijke daling van kwaadaardige kanker van de ademhalingsorganen (voornamelijk larynx, longen, bronchiën en luchtpijp; -3,3%) en kwaadaardige borstkanker (-3,3%). Bij deze kankers kennen enkel kwaadaardige kankers van de prostaat (1,4% van alle doodsoorzaken; +7,1%) en non-Hodgkin lymfomen (0,7% van alle doodsoorzaken; +6,1%) een sterkere stijging dan de stijging van alle overlijdens.

Tegenover 2014 steeg het totale aantal overlijdens met 6%. De oorzaak daarvoor ligt vooral bij de ziekten van de ademhalingsorganen. Het aantal overlijdens dat te wijten is aan de griep is vermenigvuldigd met 6. Bovendien zijn er ook stijgingen bij de mentale stoornissen en gedragsstoornissen (+16,2%), urogenitale ziekten (+12,5%) en ziekten van het zenuwstelsel (+9,9%). De recordstijging van de griep en longziekten (+29,6%; 4.431 overlijdens) plaatst 2015 duidelijk boven de vorige "epidemische" jaren (3.725 gevallen in 2012 en 3.934 overlijdens in 2013).

Tot slot blijft het aantal zelfdodingen traag dalen (-1,7%; 1.863 overlijdens), en dat in alle regio’s (-10,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; -0,4% in Vlaanderen; -2,4% in Wallonië).