Op 31 december 2017 waren er in België 941.991 btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen
Op 31 december 2017 waren er in België 941.991 btw-plichtige ondernemingen

De drie sectoren met het grootste aantal btw-plichtige ondernemingen zijn de ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ (sectie M), de ‘groot-en kleinhandel, met inbegrip van de reparatie van auto’s en motorfietsen’ (sectie G) en de ‘bouwsector’ (sectie F). ‘Verschaffen van accommodatie en maaltijden’ (sectie I) en ‘overige diensten’ (sectie S) vervolledigen de top 5.

Het belang van de ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ in de populatie van btw-plichtige ondernemingen nam sterk toe tussen 2014 en 2017. In 2017 is de sector van de ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ wat betreft het aantal actieve ondernemingen ietwat groter dan de ‘groot-en detailhandel’. Een jaar eerder was de ‘groot-en detailhandel’ nog de grootste sector.

De toename van het aantal belastingsplichtigen in de ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ is het gevolg van de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als btw-plichtige onderneming van advocaten (sinds 2014) en van bedrijfsleiders, afgevaardigden in het dagelijks bestuur, managers, vereffenaars en leden van het directiecomité (sinds 2016) die optreden als natuurlijk persoon.

In de top 10 vinden we ook de sectoren ‘informatie en communicatie’ (sectie J), ‘kunst, amusement en recreatie’ (sectie R) en ‘administratieve en ondersteunende diensten’ (sectie N) terug. Deze sectoren tekenden in 2017 eveneens sterke groeiresultaten op. De grootte van de sector ‘landbouw, bosbouw en visserij’ daarentegen nam af.