Meer oogst wintertarwe en korrelmaïs in 2017

Landbouw & Visserij
Raming van de oogst

Raming van de oogst 2017

De landbouwgewassen hadden vorig jaar normale opbrengsten. Dat ondanks de droogte en de zeer hoge temperaturen in het voorjaar van 2017, en na een slecht productiejaar 2016. Vooral de opbrengst van de wintertarwe (een stijging van 29% naar 8,78 ton/ha) en de korrelmaïs (een stijging van 35% naar 12,42 ton/ha) deden het goed. Algemeen deden de wintergranen het erg goed tegenover 2016, al komen ze net iets onder het niveau van 2015.

De productiestijgingen zijn minder groot, vooral door kleinere arealen in 2017 ten opzichte van 2016. De productie van wintertarwe ligt 15% hoger dan in 2016 (1.605.986 ton in 2017), al ligt ze ook 15% lager dan het niveau van 2015 (1.908.379 ton in 2015).

Ook bij de aardappelen en suikerbieten was er in 2017 een stijging zichtbaar. De opbrengst van bewaaraardappelen steeg met 27% (49,26 ton/ha), die van de suikerbieten met 31% (95,11 ton/ha). Ook de arealen namen toe, waardoor de productie van bewaaraardappelen steeg met 32% (3.966.852 ton), en die van suikerbieten met 48% (5.941.783 ton). De productie van de knolgewassen lag daardoor boven die van 2015