Nog nooit zo weinig runderen

Landbouw & Visserij
Landbouwcijfers Tabel A

Landbouwcijfers 2017

De nieuwste landbouwresultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, tonen een duidelijke daling van het aantal runderen in België. In 2017 waren er 4,7% minder runderen dan een jaar eerder. In Vlaanderen gaat het om een daling van 3,7%, in Wallonië daalde het aantal runderen met 5,8%

Vooral het aantal zoogkoeien daalde aanzienlijk, met -8,45% voor België, -9,3% in Vlaanderen en -7,8% in Wallonië. De daling bij de melkkoeien is minder uitgesproken.

Uit de oogsten en de oppervlakte van de arealen blijkt ook dit uit de landbouwgegevens van 2017:

  • Het areaal van de granen daalt sterk met 9,4% of 31.581 ha. De daling is even groot in beide gewesten.
  • De daling voor de granen wordt deels opgevangen door een stijging van de groenten (+ 3.123 ha) en suikerbieten  (+6.934 ha). Bij de groenten zijn het vooral de erwten, groene bonen en ajuinen die stijgen.
  • De aardappelen deden het in 2017 ook heel goed. Er is een stijging van 4% door de gunstige prijs voor aardappelen in de lente van 2017.
  • Het areaal appelen daalt sinds 2012, terwijl het areaal peren blijft stijgen. De stijging is vooral waar te nemen bij de conferenceperen.