Kerncijfers landbouw 2019

Landbouw & Visserij
Kerncijfers landbouw 2019

Met deze ‘Kerncijfers landbouw 2019’ biedt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, met al de fysische, demografische en economische aspecten ervan.

Verschillende andere aspecten die te maken hebben met landbouw komen eveneens aan bod, zoals uitgaven voor voeding, indicatoren betreffende winstgevendheid of de economische betekenis van de landbouw en de voedselindustrie.

Kenmerkend voor de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie van gronden en productiemethodes. Tussen 1980 en 2018 verdween 68% van de landbouwbedrijven in ons land. In het Vlaams en het Waals Gewest verdwenen ze nagenoeg aan hetzelfde tempo (gemiddeld -2,5% per jaar). Tijdens diezelfde periode is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte dan weer bijna verdriedubbeld.

Ook de werkgelegenheid in de landbouw gaat achteruit: in de sector is 62% van de banen verloren gegaan tussen 1980 en 2016. Die daling van het aantal arbeidskrachten is het gevolg van de daling van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de intensivering van de mechanisering.

Hoewel het economisch belang van de landbouwsector in de Belgische economie stelselmatig gedaald is van 1,13% in 1980 tot nog slechts 0,63% in 2018, is dat helemaal niet het geval op vlak van uitvoer. De uitvoer van de landbouwsector is immers goed voor 5,3% in de totale Belgische uitvoer. Bovendien neemt de agro-voedingssector de 2de plaats in de Belgische industrie met een aandeel van 14,6%.