Investeringen van de industrie in milieubescherming stijgen met 10%

Leefmilieu
Investeringen van de industrie in milieubescherming stijgen met 10%

In 2020 vertonen de totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming een daling van 5,8% als gevolg van de daling van de lopende uitgaven met 16,8% (de arbeidskosten, de betaling van de huur, het energieverbruik onder andere).

De totale investering is met 10,5% gestegen, met vooral een stijging van 21,8% van de geïntegreerde investering of de kapitaalbestedingen die bestemd zijn om de (bestaande) technologieën te creëren of te wijzigen om de hoeveelheid verontreiniging aan de bron te verminderen.