Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro

Huishoudens
Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro

Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2018, inkomens 2017

  • Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 gemiddeld 18.331 euro;
  • Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens;
  • Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn;
  • De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen;
  • Op gemeentelijk niveau spant Sint-Martens-Latem opnieuw de kroon als gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Het ligt er 67,7% boven het Belgische gemiddelde;
  • Het laagste gemiddelde inkomen is terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd ligt 49,3% lager dan het nationale gemiddelde.

Opmerking

Met het inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Deze bedragen worden berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting en omvatten de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. Het gemiddeld inkomen in dit persbericht werd berekend door het totaal netto belastbaar inkomen te delen door de totale Belgische bevolking (0 tot 100+ jaar). Het gemiddeld inkomen per aangifte bedroeg 32.729 euro. Aanvullende cijfergegevens hierover zijn te vinden op volgende link: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/fiscale-inkomens#figures. De referentieperiode van de gebruikte gegevens is steeds het inkomstenjaar 2017, dus het aanslagjaar 2018. De fiscale statistieken zijn opgesteld volgens de woonplaats van de belastingbetaler.

1. De Vlaming heeft het hoogste inkomen; de Brusselaar hinkt achterop

In 2017 bedroeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner 18.331 euro. Als dit cijfer wordt uitgesplitst over de drie gewesten, stellen we vast dat het inkomen per hoofd het hoogst ligt in Vlaanderen. Met een bedrag van 19.636 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 6% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 22% minder moet stellen.

  Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
België 16.651 17.019 17.684 17.698 17.824 18.331
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13.312 13.525 13.839 13.831 13.980 14.372
Vlaanderen 17.765 18.163 18.949 18.970 19.102 19.636
Wallonië 15.736 16.104 16.671 16.684 16.787 17.281
Tabel 1: Gemiddeld inkomen per inwoner, naar gewest.

2. De twee Brabantse provincies zijn de rijkste provincies

Provincie Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR)
Provincie Vlaams-Brabant 21.462
Provincie Waals-Brabant 21.035
Provincie Oost-Vlaanderen 19.927
Provincie Antwerpen 19.191
Provincie West-Vlaanderen 19.184
Provincie Limburg 18.311
Provincie Luxemburg 17.911
Provincie Namen 17.893
Provincie Luik 17.012
Provincie Henegouwen 16.023
Brussels Hfdst. Gewest 14.372
Nationaal gemiddelde 18.331
Tabel 2: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de tien provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2017 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 21.462 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 21.035 euro boven de kaap van 21.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top-drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 19.927 euro.

3. Sint-Martens-Latem huisvest de hoogste inkomens; Sint-Joost-ten-Node is hekkensluiter

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 30.748 euro is Sint-Martens-Latem de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikt over een inkomen dat gemiddeld 67,7 % hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Gemeente Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) % boven het nationale gemiddelde
Sint-Martens-Latem 30.748 67.7%
Keerbergen 27.540 50.2%
Oud-Heverlee 26.590 45,1%
Lasne 26.395 44,0%
Hove (Antwerpen) 25.928 41,4%
De Pinte 25.766 40,6%
Schilde 25.607 39,7%
Knokke-Heist 25.575 39,5%
Bierbeek 25.402 38,6%
Koksijde 25.307 38,1%
Nationaal gemiddelde 18.331 -
Tabel 3: De tien gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner.

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 9.297 euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Een doorsnee inwoner van Sint-Joost-ten-Node beschikt over een inkomen dat 49,3% lager ligt dan het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Farciennes, Anderlecht, Dison, Schaarbeek, Koekelberg en Brussel telt België nog zeven andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 % onder het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 13.719 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

Gemeente Gemiddeld inkomen per inwoner (in EUR) % onder het nationale gemiddelde
Sint-Joost-ten-Node 9.297 -49,3%
Sint-Jans-Molenbeek 10.406 -43,2%
Farciennes 11.727 -36,0%
Anderlecht 11.755 -35,9%
Dison 12.113 -33,9%
Schaarbeek 12.133 -33,8%
Koekelberg 12.680 -30,8%
Brussel 12.801 -30,2%
Colfontaine 13.206 -28,0%
Sint-Gillis 13.438 -26,7%
Nationaal gemiddelde 18.331 -
Tabel 4: De tien gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner.