Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2018

Consumptieprijzen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2018
  • De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in september 2,8% ten opzichte van 2,6% in augustus. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in september 1,6% net zoals in augustus en juli.
  • De inflatie volgens de consumptieprijsindex (CPI) voor de maand september bedroeg 2,4% ten opzichte van 2,2% in augustus. Het verschil in inflatie tussen de HICP en CPI is grotendeels te wijten aan het grotere gewicht van energiedragers in de HICP en het niet gebruiken van een voortschrijdend gemiddelde voor huisbrandolie in de HICP.
  • De subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn motorbrandstoffen, huisbrandolie, gas, tabak en fruit.
  • De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn woninghuur, culturele diensten, kleding, restaurants, cafés en gelijkaardige diensten en vlees.
  • De geharmoniseerde consumptieprijsindex van september voor de EU-landen wordt op 17 oktober gepubliceerd door Eurostat.

hicp2018-09a_nl.png

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in september 2,8% ten opzichte van 2,6% in augustus. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedraagt in september 2,7% en blijft daarmee ongewijzigd ten opzichte van augustus. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de accijnswijzigingen op motorbrandstoffen en tabak. Met deze prijsstijgingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie  in september gemeten voor “vervoer” (5,7%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groep “kleding en schoeisel” (0,5%).

De hoofdgroep die in september de grootste positieve impact heeft op de inflatie is “Huisvesting, water en energie” met 0,5 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen “stoffering en huishoudelijke apparaten” en “recreatie en cultuur” telkens met -0,2 procentpunt.

Inflatie en impact op inflatie voor globale HICP en 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
jul/18 aug/18 sep/18 sep/18 jul/18 aug/18 sep/18
0 Totaal bestedingen 1.000,0 2,7 2,6 2,8 2,7      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 164,1 2,6 1,8 2,6 2,4 0,0 -0,2 -0,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 48,8 4,7 4,9 5,0 1,4 0,1 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 54,3 -1,7 0,6 0,5 0,5 -0,1 -0,1 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 165,9 5,0 5,0 5,3 6,3 0,4 0,5 0,5
5 Stoffering en huishoudelijke apparaten 74,8 0,4 0,7 0,8 0,8 -0,2 -0,2 -0,2
6 Gezondheid 77,2 1,6 1,6 1,6 1,6 -0,1 -0,1 -0,1
7 Vervoer 122,2 5,8 6,0 5,7 4,6 0,4 0,5 0,4
8 Communicatie 32,0 -0,5 1,0 1,0 1,0 -0,1 -0,1 -0,1
9 Recreatie en cultuur 90,7 1,2 0,8 1,0 1,0 -0,2 -0,2 -0,2
10 Onderwijs 5,1 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 79,6 1,8 1,8 1,7 1,7 -0,1 -0,1 -0,1
12 Diverse goederen en diensten 85,3 1,5 1,3 1,6 1,7 -0,1 -0,1 -0,1

 

Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

  • Voor de energiedragers blijft de inflatie ongewijzigd. Ze bedraagt in september 13,3% zoals in augustus. Ten opzichte van de voorgaande maand stegen de prijzen gemiddeld met 1,2%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 7,4%.
  • De inflatie voor de bewerkte levensmiddelen bedraagt in september 3,0% ten opzichte van 3,2% in augustus en 3,7% in juli. Ten opzichte van augustus daalden de prijzen gemiddeld met 0,4%.
  • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) bedraagt in september 3,2% ten opzichte van 1,2% in augustus en 2,0% in juli. Ten opzichte van augustus stegen de prijzen gemiddeld met 1,0%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 1,1%.
  • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in september 1,0%, ze stijgt hiermee ten opzichte van de 0,7% inflatie in augustus. Ten opzichte van augustus stegen de prijzen gemiddeld met 0,1%.
  • Voor de diensten bedraagt de inflatie in september 1,5% ten opzichte van 1,6% in augustus en 1,5% in juli. Ten opzichte van augustus daalden de prijzen gemiddeld met 1,1%, als gevolg van het einde van de zomervakantie waardoor de prijzen van onder andere vliegtuigtickets dalen.

 

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in september 1,6%, hiermee is ze identiek aan deze in augustus en juli. Ook de gemiddelde kerninflatie van de laatste 12 maanden is gelijk aan 1,6%. Ten opzichte van vorige maand daalden de prijzen van dit subaggregaat gemiddeld met 0,6%.

 

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12 maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
jul/18 aug/18 sep/18 sep/18 sep/18
Totaal bestedingen 1.000,0 2,7 2,6 2,8 2,1 -0,3
Energiedragers 99,5 13,4 13,3 13,3 7,4 1,2
Bewerkte levensmiddelen 134,6 3,7 3,2 3,0 3,3 -0,4
Niet-bewerkte levensmiddelen 78,3 2,0 1,2 3,2 1,1 1,0
Niet-energetische industriële goederen 272,2 0,8 0,7 1,0 0,8 0,1
Diensten 415,4 1,5 1,6 1,5 1,6 -1,1
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 822,2 1,6 1,6 1,6 1,6 -0,6

Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door motorbrandstoffen met een impact van 0,44 procentpunt. Huisbrandolie heeft een impact van 0,40 procentpunt. Gas heeft een impact van 0,16 procentpunt. Tabak heeft een impact van 0,12 procentpunt. Fruit heeft tot slot een impact van 0,07 procentpunt.

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 sep/18
07.2.2 Motorbrandstoffen 33,4 0,44
04.5.3 Huisbrandolie 16,5 0,40
04.5.2 Gas 16,3 0,16
02.2.0 Tabak 29,3 0,12
01.1.6 Fruit 10,9 0,07

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor woninghuur met een impact van -0,12 procentpunt. Culturele diensten hebben een impact van -0,11 procentpunt. Kleding heeft een impact van -0,10 procentpunt. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten hebben een impact van -0,08 procentpunt. Vlees tot slot heeft een impact van -0,07 procentpunt.

 

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2018 sept/18
04.1.0 Woninghuur 62,3 -0,12
09.4.2 Culturele diensten 42,4 -0,11
03.1.2 Kleding 15,3 -0,10
11.1.1 Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 67,9 -0,08
01.1.2 Vlees 41,9 -0,07

Vergelijking van België met de buurlanden

Aangezien de HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden voor de maand augustus.

In augustus bedroeg de inflatie in België 2,6%. Ze daalde daarmee ten opzichte van de 2,7% in juli. Nederland tekende een inflatie van 2,1% in augustus; ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,9% in juli. In Frankrijk bedroeg de inflatie in augustus 2,6%, ze bleef daarmee stabiel ten opzichte van juli. In Duitsland bedroeg de inflatie in augustus 1,9%, ze daalde daarmee ten opzichte van de 2,1% inflatie in juli.

hicp2018-09b_nl.png

De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in augustus 2,5%, ze bleef hiermee stabiel ten opzichte van juli. In Duitsland bedroeg deze inflatie 1,9%, identiek aan de gewone HICP inflatie. In Frankrijk bleef deze inflatie stabiel ten opzichte van juli en bedroeg ze 1,9%. In Nederland bedroeg deze inflatie in augustus 1,7%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,5% in juli.

hicp2018-09c_nl.png