Digitaal isolement: bijna een kwart van alleenstaanden heeft thuis geen internet

Huishoudens
Digitaal isolement: bijna een kwart van alleenstaanden heeft thuis geen internet

In deze coronacrisis verloopt communicatie hoofdzakelijk digitaal. Toch heeft een aanzienlijk deel van de bevolking nog geen internetconnectie, via eender welk apparaat. In totaal heeft 22% van de alleenstaanden in België thuis geen internet. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het gaat voornamelijk om iets oudere personen: bij de 65-74-jarigen gaat het zelfs om 31%. Ook 2% van de schoolgaande kinderen heeft thuis geen toegang tot internet, en kan dus onmogelijk thuis online les volgen.

 

Inkomen en gezinssituatie spelen grote rol

Alleenstaanden geven dubbel zo vaak dan gemiddeld aan dat ze thuis geen internetverbinding hebben. In de regio’s valt vooral het hoge percentage in Wallonië op: 27% van de alleenstaanden heeft er geen internet thuis. In Vlaanderen en Brussel gaat het om 19%.

Percentage huishoudens zonder internetverbinding
België Totaal 10%
Zonder kinderen, 1 volwassene 22%
Vlaanderen Totaal 8%
Zonder kinderen, 1 volwassene 19%
Wallonië Totaal 13%
Zonder kinderen, 1 volwassene 27%
Brussel Totaal 11%
Zonder kinderen, 1 volwassene 19%

Eén op de vijf gezinnen (20%) heeft een netto maandelijks inkomen lager dan € 1.500. Van hen geeft 27% aan dat ze thuis geen internetverbinding hebben. In Wallonië gaat het om 31%. Dat is vijf keer zo veel als gezinnen met een inkomen hoger dan €1.500.

Percentage huishoudens zonder internetverbinding
België Totaal 10%
inkomen < 1500 € 27%
inkomen >= 1500 € 5%
Vlaanderen Totaal 8%
inkomen < 1500 € 26%
inkomen >= 1500 € 5%
Wallonië Totaal 13%
inkomen < 1500 € 31%
inkomen >= 1500 € 7%
Brussel Totaal 11%
inkomen < 1500 € 21%
inkomen >= 1500 € 6%

Ook leeftijd, opleidingsniveau en socio-economische situatie zijn een bepalende factor

Leeftijd speelt uiteraard ook een rol. 31% van de ouderen (leeftijdsklasse 65-74 jaar) begeeft zich niet in de digitale wereld.

Percentage individuen dat zelden internet gebruikt
België Totaal 10%
16-24 jaar 2%
25-34 jaar 3%
35-44 jaar 4%
45-54 jaar 6%
55-64 jaar 16%
65-74 jaar 31%
Vlaanderen Totaal 8%
16-24 jaar 0%
25-34 jaar 4%
35-44 jaar 4%
45-54 jaar 4%
55-64 jaar 13%
65-74 jaar 27%
Wallonië Totaal 12%
16-24 jaar 5%
25-34 jaar 2%
35-44 jaar 2%
45-54 jaar 8%
55-64 jaar 21%
65-74 jaar 38%
Brussel Totaal 11%
16-24 jaar 4%
25-34 jaar 5%
35-44 jaar 9%
45-54 jaar 13%
55-64 jaar 18%
65-74 jaar 24%

Ook lager opgeleiden zijn veel minder digitaal actief. Meer dan 20% gebruikt weinig tot nooit internet. In Vlaanderen gaat het om 20%, in Wallonië om 26%.

Percentage individuen dat de voorbije 3 maand geen internet gebruikt heeft
België Totaal 10%
Laag opgeleid 22%
Gemiddeld opgeleid 8%
Hoog opgeleid 1%
Vlaanderen Totaal 8%
Laag opgeleid 20%
Gemiddeld opgeleid 7%
Hoog opgeleid 1%
Wallonië Totaal 12%
Laag opgeleid 26%
Gemiddeld opgeleid 9%
Hoog opgeleid 2%
Brussel Totaal 11%
Laag opgeleid 22%
Gemiddeld opgeleid 10%
Hoog opgeleid 2%

Tot slot heeft ook de sociaal-economische situatie van een persoon een invloed op het surfgedrag. Werklozen en inactieven zijn minder vaak te vinden op het internet.

Percentage individuen dat de voorbije 3 maand geen internet gebruikt heeft
België Totaal 10%
Werkend 4%
Werkloos 9%
Student 3%
Inactief 24%
Vlaanderen Totaal 8%
Werkend 3%
Werkloos 10%
Student 0%
Inactief 22%
Wallonië Totaal 12%
Werkend 4%
Werkloos 5%
Student 6%
Inactief 27%
Brussel Totaal 11%
Werkend 5%
Werkloos 16%
Student 6%
Inactief 23%

Niet alle schoolgaande kinderen hebben toegang tot internet

Online les volgen in coronatijden blijkt niet voor alle leerlingen mogelijk, of alvast niet thuis. 2% heeft thuis geen beschikking over internet. In Brussel loopt dat percentage op tot 6%.

Percentage kinderen van schoolgaande leeftijd dat thuis geen internet heeft
België Totaal 2%
6-11 jaar 2%
12-17 jaar 3%
Vlaanderen Totaal 1%
Wallonië Totaal 2%
Brussel Totaal 6%