De inflatie daalt van 2,13% naar 1,71%

Consumptieprijzen
De inflatie daalt van 2,13% naar 1,71%

Consumptieprijsindex van januari 2018

  • De inflatie daalt van 2,13% naar 1,71% in januari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,31 punt of 0,29%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,02% naar 1,64%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 103,93 punten.
  • De daling van de inflatie is voornamelijk te wijten aan de daling van de bijdrage energiefonds in Vlaanderen.
  • Er waren in januari voornamelijk prijsstijgingen voor aardgas, motorbrandstoffen, mineraalwater, frisdranken en sappen, bijdrage aanvullende ziekteverzekering, alcoholische dranken, vakantiedorpen en groenten. Elektriciteit, hotelkamer en buitenlandse reizen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand januari 2018 bedraagt 106,06 punten. De index stijgt deze maand met 0,31 punt. De inflatie daalt van 2,13% naar 1,71%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,22 punt en bedraagt 106,37 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,02% naar 1,64%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor aardgas, motorbrandstoffen, mineraalwater, frisdranken en sappen, bijdrage aanvullende ziekteverzekering, alcoholische dranken, vakantiedorpen en groenten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor elektriciteit, hotelkamer en buitenlandse reizen.

De consumptieprijsindex is in januari 2018 gestegen met 0,31 punt of 0,29% en bedraagt nu 106,06 punten tegenover 105,75 punten in december 2017 (2013 = 100).

CPI_1graph201801_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,22 punt tot 106,37 punten tegenover 106,15 punten in december. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 103,93 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in januari waren aardgas, motorbrandstoffen, mineraalwater, frisdranken en sappen, bijdrage aanvullende ziekteverzekering, alcoholische dranken, vakantiedorpen en groenten. Elektriciteit, hotelkamer en buitenlandse reizen hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:

Aardgas

Motorbrandstoffen

Mineraalwater, frisdranken en sappen

Bijdrage aanvullende ziekteverzekering

Alcoholische dranken

Vakantiedorpen

Groenten

Invloed:

+0,060 punt

+0,060 punt

+0,055 punt

+0,040 punt

+0,040 punt

+0,035 punt

+0,030 punt

Dalend:

Elektriciteit

Hotelkamer

Buitenlandse reizen

 

Invloed:

-0,170 punt

-0,025 punt

-0,025 punt

 

Aardgas steeg gemiddeld met 3,2% in prijs. Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 1,7% duurder. De prijzen voor mineraalwater, frisdranken en sappen stegen gemiddeld met 4,1% in januari. De bijdrage aanvullende ziekteverzekering werd 3,1% duurder ten opzichte van vorige maand. Alcoholische dranken werden in januari gemiddeld 2,6% duurder. De prijzen voor vakantiedorpen stegen, na seizoenscorrectie, gemiddeld met 4,6% in januari. Groenten stegen gemiddeld met 1,5% in prijs.

Elektriciteit werd in januari 4,2% goedkoper, voornamelijk als gevolg van de daling van de bijdrage energiefonds in Vlaanderen. Hotels werden deze maand gemiddeld 3,8% goedkoper. De prijzen voor buitenlandse reizen namen in januari af met gemiddeld 1,7%.

De inflatie bedraagt nu 1,71%, tegenover 2,13% in december en 2,07% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,64%, tegenover 2,02% in december en 1,81% in november. De inflatie zonder energieproducten daalt in januari tot 1,55% tegenover 1,65% vorige maand en 1,39% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,65% in januari, tegenover 1,68% in december en 1,44% in november.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,20% tegenover 2,10% vorige maand en 1,64% in november. Vers fruit kost 3,7% meer dan in januari 2017. Verse groenten zijn 8,0% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,0% duurder dan in januari 2017. Oliën en vetten kosten 12,0% meer dan vorig jaar, voornamelijk boter is duurder (inflatie van 22,3%). Alcoholvrije dranken zijn 4,8% duurder dan in januari vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 2,0% duurder in vergelijking met januari vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 5,1% ten opzichte van januari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 2,99% tegenover 6,49% vorige maand en 8,16% in november. Elektriciteit is nu 1,4% goedkoper dan een jaar geleden.

Aardgas is 5,7% duurder dan vorig jaar in januari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 15,2% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 2,6% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,09% naar 1,91%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,16% tegenover 1,13% in december.

De hoofdgroep die in januari de grootste positieve impact heeft op inflatie is hotels, cafés en restaurants  met 0,14 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door recreatie en cultuur met -0,09 procentpunt.

CPI_3_201801_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,39 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met 0,00 procentpunt.

CPI_4_201801_nl.png

 

CPI_2graph201801_nl.png

2013 = 100 Oktober 2017 November 2017 December 2017 Januari 2018
Consumptieprijsindex 105,41 105,55 105,75 106,06
Inflatie 2,00% 2,07% 2,13% 1,71%
Gezondheidsindex 105,84 105,85 106,15 106,37
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,55 103,61 103,72 103,93
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)