Bouwvergunningen: september 2020

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: september 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2020.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 9 maanden van 2020 met 4% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2019 tot 21.418 gebouwen.  De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 4,2%.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3,5% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 2%.

Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 23.557   16.340   6.934   283  
2010 22.665 (-3,8%) 15.755 (-3,6%) 6.722 (-3,1%) 188 (-33,6%)
2015 16.786 (-25,9%) 11.840 (-24,8%) 4.774 (-29,0%) 172 (-8,5%)
2016 18.388 (+9,5%) 13.602 (+14,9%) 4.635 (-2,9%) 151 (-12,2%)
2017 16.169 (-12,1%) 10.921 (-19,7%) 5.110 (+10,2%) 138 (-8,6%)
2018 22.346 (+38,2%) 17.248 (+57,9%) 4.978 (-2,6%) 120 (-13,0%)
2019 20.595 (-7,8%) 15.451 (-10,4%) 5.044 (+1,3%) 101 (-15,8%)
2020 21.418 (+4,0%) 16.095 (+4,2%) 5.222 (+3,5%) 103 (+2,0%)
Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand september 2020 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.330 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2020 is dat een afname van 4,3%.  In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 0,6%, goed voor 1.705 gebouwen.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 13,9% tot een niveau van 615 gebouwen.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 10 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2019 1 2.119   1.552   557   10  
2019 2 2.007 (-5,3%) 1.550 (-0,1%) 448 (-19,6%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.483 (+23,7%) 1.903 (+22,8%) 565 (+26,1%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.413 (-2,8%) 1.874 (-1,5%) 524 (-7,3%) 15 (0,0%)
2019 5 2.086 (-13,6%) 1.535 (-18,1%) 546 (+4,2%) 5 (-66,7%)
2019 6 2.270 (+8,8%) 1.687 (+9,9%) 566 (+3,7%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.546 (+12,2%) 1.874 (+11,1%) 662 (+17,0%) 10 (-41,2%)
2019 8 2.201 (-13,6%) 1.615 (-13,8%) 572 (-13,6%) 15 (+50,0%)
2019 9 2.470 (+12,2%) 1.861 (+15,2%) 604 (+5,6%) 5 (-66,7%)
2019 10 2.390 (-3,2%) 1.817 (-2,4%) 558 (-7,6%) 16 (+220,0%)
2019 11 2.161 (-9,6%) 1.576 (-13,3%) 571 (+2,3%) 15 (-6,3%)
2019 12 2.330 (+7,8%) 1.813 (+15,0%) 509 (-10,9%) 7 (-53,3%)
2020 1 2.560 (+9,9%) 1.921 (+6,0%) 628 (+23,4%) 12 (+71,4%)
2020 2 2.433 (-5,0%) 1.944 (+1,2%) 474 (-24,5%) 15 (+25,0%)
2020 3 3.162 (+30,0%) 2.565 (+31,9%) 583 (+23,0%) 15 (0,0%)
2020 4 2.180 (-31,1%) 1.506 (-41,3%) 651 (+11,7%) 23 (+53,3%)
2020 5 1.747 (-19,9%) 1.273 (-15,5%) 466 (-28,4%) 8 (-65,2%)
2020 6 2.299 (+31,6%) 1.828 (+43,6%) 466 0,0% 5 (-37,5%)
2020 7 2.273 (-1,1%) 1.637 (-10,4%) 625 (+34,1%) 11 (+120,0%)
2020 8 2.434 (+7,1%) 1.716 (+4,8%) 714 (+14,2%) 4 (-63,6%)
2020 9 2.330 (-4,3%) 1.705 (-0,6%) 615 (-13,9%) 10 (+150,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Impact COVID-19

Ten gevolge van de pandemie hebben de regionale overheden van alle gewesten beslist om de geldende termijnen voor openbaar onderzoek bij lopende bouwaanvragen te verlengen, wat een impact heeft op het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen vanaf het tweede kwartaal.  In het Vlaams Gewest is er een duidelijke terugval tijdens de vierde en vijfde maand.  In juni lijkt het niveau er zich te herstellen.   In het Waals Gewest daalt het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen opvallend vanaf de vijfde maand en lijkt het niveau zich te herstellen vanaf juli.

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De laatste maanden zitten nieuwbouw en renovatie op hetzelfde niveau.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau.  Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats.  De laatste maanden wordt het verschil terug kleiner.

Nieuwbouw versus renovatie                                               Ééngezinswoningen versus appartementen    

bouwvergunningen_nl202009_a bouwvergunningen_nl202009_b