Aantal btw-plichtige ondernemingen stabiel in juni

Ondernemingen
Aantal btw-plichtige ondernemingen stabiel in juni

In juni 2022 is het aantal btw-plichtige ondernemingen stabiel gebleven ten opzichte van mei, met slechts 41 eenheden meer.

Dit cijfer is het resultaat van 6.105 nieuwe ondernemingen (primo btw-plichtigen), 609 btw-herinschrijvingen en 6.673 schrappingen.

De drie sectoren met de grootste stijgingen deze maand zijn menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+255), informatie en communicatie (+101) en vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (+93).

De sectoren groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen, overige diensten en de horeca daalden met respectievelijk 467, 180 en 90 eenheden.

Primo btw-plichtigen

In juni 2022 is in alle sectoren sprake van een daling van de primo btw-plichtigen met 9,2% ten opzichte van juni 2021. Dat zijn 615 oprichtingen minder dan vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen in alle sectoren samen is met 31,0% gedaald ten opzichte van vorig jaar, dit is een daling van 274 ondernemingen.

Schrappingen

In juni 2022 steeg het aantal schrappingen met 12,6% ten opzichte van juni 2021, dit is een stijging van 749 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

De maand juni 2022 laat een groei van 4,9% zien van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen is ten opzichte van juni 2021 met 52.949 eenheden toegenomen tot 1.126.635 ondernemingen.