8.958 nieuwe btw-plichtige ondernemingen in februari

Conjunctuurindicatoren
8.958 nieuwe btw-plichtige ondernemingen in februari

Het aantal btw-plichtige ondernemingen is gestegen met 4.051 eenheden in februari 2021 ten opzichte van januari 2021. 

Dat komt overeen met 8.958 nieuwe ondernemingen (primo btw-plichtigen), 1.113 btw-herinschrijvingen en 6.020 schrappingen. De drie belangrijkste voornaamste sectoren die tot de stijging van deze maand bijdragen, zijn de bouwnijverheid (+842 ondernemingen), de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (+792 ondernemingen) en de handel in en reparatie van auto's en motorfietsen (+750 ondernemingen). De sector van accommodatie en maaltijden klokt af met een negatief saldo van 36 eenheden als gevolg van de schrapping van 429 eenheden en het lage aantal oprichtingen en btw-herinschrijvingen.

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen, alle sectoren samen, is in februari 2021 gestegen met 6,6% ten opzichte van februari 2020. Dat komt overeen met 553 oprichtingen meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen is bijna perfect stabiel (+0,1%) ten opzichte van vorig jaar voor alle sectoren samen, met 1 onderneming meer.

Schrappingen

In februari 2020 steeg het aantal schrappingen met 18,2% ten opzichte van februari 2020, of 926 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de gezondheidscrisis, blijft de maand februari 2021 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 3,8%, dat zijn 38.339 eenheden meer dan in februari 2020.