Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 20.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). EAK is een verplichte enquête die zal afgenomen worden door een enquêteur van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De enquêteur zal u vragen stellen over uw werksituatie, uw zoektocht naar werk, en uw studies en diploma’s. Ook als u niet werkt of studeert is het interview noodzakelijk, maar in dat geval veel korter.

De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie afgenomen. Zo kunnen de landen correct de cijfers over het aantal werkenden, werklozen en niet actieven vergelijken. De anoniem gemaakte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

De resultaten van de enquête zijn beschikbaar op de site van Statbel : https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding

De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen (rechtstreeks als de interviewer over uw telefoonnummer beschikt, zoniet door langs te komen en een kaartje achter te laten met de contactgegevens op vermeld).Om het eerste contact te vergemakkelijken, raden wij u aan om uw telefoonnummer per e-mail aan EAK-EFT@economie.fgov.be te bezorgen met de verwijzing naar het referentienummer en de gegevens van de enquêteur die u op uw brief vindt. Het is ook mogelijk om dit telefonisch te melden op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

Tijdens het interview zal de enquêteur u eenvoudige vragen stellen over uw werksituatie, uw zoektocht naar werk, eventuele opleidingen en over uw diploma’s. De enquête duurt gemiddeld 10 à 15 minuten per persoon.

U kan uw gegevens rechtstreeks bezorgen : per e-mail aan EAK-EFT@economie.fgov.be of telefonisch op +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

Het is bij Koninklijk Besluit wettelijk verplicht om aan EAK deel te nemen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u daarmee terecht bij de enquêteur.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt. Anders bestaat het risico dat bijvoorbeeld gezinnen die weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Het gevolg is dan dat we het aantal werkenden in België zouden onderschatten.

Het Koninklijk Besluit voorziet boetes als een geselecteerd huishouden weigert deel te nemen aan de enquête. De verplichting om deel te nemen aan deze enquête is vergelijkbaar met de stemplicht, waar bij wet ook boetes mogelijk zijn.

Gemiddeld duurt de enquête een 10-tal minuten per persoon. Voor gepensioneerden of niet- beroepsactieven is de vragenlijst korter. Voor werkenden duurt de vragenlijst gemiddeld 15 minuten.

De enquête gebeurt in 4 stappen. De eerste keer, wordt u bij u thuis door een enquêteur bevraagd. De 3 volgende (na 3 maanden, 12 maanden en 15 maanden) gebeuren online of via de telefoon.

Statbel selecteert jaarlijks ongeveer 60.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Wij selecteren enkel gezinnen met minstens een persoon tussen 15 en 89 jaar oud. De enquête is enkel bedoeld voor alle personen in het gezin van 15 jaar of ouder. Personen die in een klooster, een rusthuis of een andere collectieve instelling verblijven komen niet in aanmerking.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat de bij toeval geselecteerde huishoudens deelnemen. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Het gevolg is dan dat we het aantal werkenden in België zouden onderschatten.

Ja! Statbel mag volgens de statistiekwet uitsluitend gegevens verzamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om uw gegevens door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat Statbel uw persoonsgegevens niet mag verspreiden.

De eerste bevraging gebeurt bij voorkeur face-to-face, maar kan ook telefonisch gebeuren.

De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij/zij bij u aanbellen om uw nummer te vragen.

U kan ook het interview direct laten doorgaan, of een afspraak maken voor een latere tijdstip. U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar EAK-EFT@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).