Werkgelegenheid en werkloosheid - Meer cijfers

Enquête naar de arbeidskrachten 1999-2022:

Arbeidsmarktindicatoren volgens leeftijd en geslacht - absolute en relatieve cijfers (1999-2016):

Werkloosheid en aanvullende indicatoren 2023:

Aandeel van de culturele sector in de totale werkgelegenheid 2010 – 2016:

Trends op de Belgische arbeidsmarkt

be.STAT tabellen: