Industrial production

Production per product code and main activity (Prodcom)

Enterprises
Production per product code and main activity (Prodcom)

Value of industrial production in euros according to the main activity of the unit 2022 (November).

Deliveries in value and in quantity according to the NACE, the CPA and the Prodcom list 2022 (November).

Downloadbare bestanden
Content

De resultaten in de tabellen hieronder zijn de waarden van de productie volgens de hoofdactiviteit van de vestigingen. Deze waarden van de productie omvatten de waarden van de leveringen voor eigen rekening, de waarden van de industriële behandelingen en diensten en de waarden van de loonarbeid in het buitenland.

Meer cijfers ...

De voorlopige jaarlijkse resultaten voor 2019 zullen worden opgestuurd naar Eurostat op T+6. 
Voor deze deadline kunnen de resultaten mogelijks meerdere keren herzien worden. 
Vervolgens zullen ze op T+12 herberekend worden en als definitief beschouwd worden op T+24. 
Dezelfde revisiepolitiek is toegepast voor de voorafgaande jaren. 
Zo zijn de resultaten voor 2017 herberekend en worden ze vanaf heden (T+24) als definitief beschouwd .
De resultaten voor 2018, die herberekend zijn op T+12, zijn nog steeds voorlopige resultaten. 

Purpose and brief description

Prodcom is the monthly survey on industrial production. Cooperation among the EU countries seeks to improve the comparability of statistical data. The Statistical Office of the European Union has therefore taken the initiative to collect data on industrial production in all Member States with the same product list, in the same sectors, etc. This initiative was named “Prodcom”: “PRODucts of the European COMmunity”.

Population

Industrial enterprises

Frequency

Monthly

Timing of publication

Results available 2 months after the reference period

Metadata

Nomenclature

De Prodcomlijst.xls