Index des industriellen Umsatzes

Index des industriellen Umsatzes: Oktober 2021

Konjunkturindikatoren
Index des industriellen Umsatzes: Oktober 2021

Im Oktober 2021 zeigt der saisonbereinigte Index des industriellen Umsatzes eine Zunahme um 5,3% im Vergleich zum September 2021. Der korrigierte Index für Kalendereffekte zeigt eine Zunahme um 23,6% im Vergleich zum Oktober 2019. (aufgrund der hohen Variabilität des Index im Jahr 2020 infolge der Gesundheitskrise wird der kalenderbereinigte Index mit dem Jahr 2019 verglichen).

Die Ergebnisse für Oktober 2021 sind vorläufig.

Grafik
Content
Tabelle
Content

Bruttoindizes (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,4
Jahr 2019 111,7 110,6 121,4 120,1 121,8 118,0 111,6 104,7 117,8 121,0 115,0 111,1
Jahr 2020 111,8 110,6 109,6 82,0 89,0 102,4 95,1 90,9 108,0 108,6 106,9 107,4
Jahr 2021 108,7 109,7 131,7 122,1 121,0 137,4 123,8 121,4 139,2 140,9    

Korrigierte Index für Kalendereffekte (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,5 113,3 107,9
Jahr 2019 109,9 110,6 124,8 118,8 117,7 125,2 106,5 106,0 119,3 118,0 118,4 112,5
Jahr 2020 109,9 112,9 109,4 81,1 91,3 102,4 93,5 92,0 106,2 109,0 106,9 105,6
Jahr 2021 113,4 109,7 127,6 120,8 124,1 133,4 125,4 119,4 136,9 145,8    

Saisonbereinigte Index (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2018 112,4 108,5 111,3 111,2 113,8 112,6 113,4 115,8 113,0 113,3 112,1 110,8
Jahr 2019 113,8 114,3 116,3 120,7 118,3 118,1 112,8 114,8 114,1 111,7 117,1 115,5
Jahr 2020 113,6 116,5 102,0 82,7 91,9 96,7 99,0 99,7 101,6 103,3 105,7 108,4
Jahr 2021 117,1 113,2 118,9 123,1 124,9 125,9 132,7 129,4 131,1 138,0    
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata