Index des industriellen Umsatzes

Index des industriellen Umsatzes: Dezember 2019

Konjunkturindikatoren
Index des industriellen Umsatzes: Dezember 2019

Im Dezember 2019 zeigt der saisonbereinigte Index des industriellen Umsatzes eine Zunahme um 0,3% im Vergleich zum November 2019. Der korrigierte Index für Kalendereffekte zeigt eine Zunahme um 4,2% im Vergleich zum Dezember 2018.

Die Ergebnisse für Dezember 2019 sind vorläufig.

Grafik
Content

toi201912_de

Tabelle
Content

Bruttoindizes (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2016 88,8 93,2 101,7 98,5 96,9 108,1 90,1 91,4 104,7 101,5 105,0 109,2
Jahr 2017 101,2 103,7 119,4 103,6 111,8 113,3 99,5 102,1 110,7 114,1 114,1 104,2
Jahr 2018 110,1 104,8 119,6 107,7 113,8 119,4 108,9 108,9 113,2 122,6 116,7 103,4
Jahr 2019 111,7 110,6 121,4 120,1 121,8 118,0 111,6 104,7 117,8 121,0 112,9 110,9

Korrigierte Index für Kalendereffekte (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2016 92,6 92,4 101,5 97,5 96,5 105,0 94,0 89,9 103,0 105,0 105,0 107,3
Jahr 2017 99,5 103,7 115,7 108,7 108,0 113,3 103,8 100,4 112,1 114,6 110,8 108,7
Jahr 2018 108,3 104,8 119,3 109,7 113,3 119,4 107,1 107,0 118,1 119,5 113,3 107,9
Jahr 2019 109,9 110,6 124,8 118,8 117,7 125,2 106,5 106,0 119,3 118,0 116,3 112,4

Saisonbereinigte Index (2010=100)

Index des industriellen Umsatzes Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
Jahr 2016 97,4 96,6 94,6 96,6 95,9 98,4 99,6 97,0 98,3 99,9 104,7 111,2
Jahr 2017 104,5 108,4 107,8 107,8 107,4 106,2 110,0 108,4 107,1 109,1 110,5 112,6
Jahr 2018 113,7 109,6 111,1 108,8 112,6 111,9 113,5 115,5 112,9 113,8 113,1 111,7
Jahr 2019 115,4 115,6 116,2 117,7 116,9 117,3 112,9 114,5 114,0 112,4 116,0 116,4
Downloads

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..

Populatie

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone

Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.

Metadata