Verkopen vastgoed volgens aard in de verkoopakte per statistische sector (NIS9)

Statistische sectoren
Bouwen & wonen
Vastgoedprijzen
2013-2021

Beschrijving: Verkoop van onroerende goederen – aantal transacties, Q25 prijs(€), Q50 prijs(€), Q75 prijs(€) – Statistische sectoren (2013-2021).

Periode: 2013-2021

Metadata: Metadata variables

Mediaanprijzen en percentielprijzen worden pas weergegeven vanaf 16 transacties met een geldige prijs per aggregaat, dit om een zekere representativiteit te bewerkstelligen alsook de confidentialiteit van de individuele gegevens te waarborgen. Soms zitten er in de databank van het Kadaster transacties zonder vermelding van een geldige prijs. Deze transacties worden meegeteld voor het totale aantal transacties, maar worden niet opgenomen in de prijsberekening. Indien er voor een aggregaat sprake is van één of meerdere transacties met een ongeldige prijs, zal het aantal transacties waarvoor de prijzen worden getoond hoger zijn dan de bovenvermelde grens van 16 transacties, overeenkomstig het aantal transacties met een ongeldige prijs.

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Statbel

Downloaden