Statistical classification of Products by Activity in the European Economic Community, versie 2.1

Tools
Nomenclaturen
2015

Beschrijving: De CPA is de Europese versie van de CPC en heeft dezelfde doelstellingen. Terwijl het bij de CPC echter slechts om een aanbevolen classificatie gaat, is de toepassing van de CPA in de Gemeenschap verplicht. Bovendien worden de classificaties voor specifieke enquêtes aan de CPA gekoppeld, voor zover de CPA niet zelf als zodanig wordt gebruikt.

De CPA is weliswaar de Europese pendant van de CPC, maar onderscheidt zich daarvan niet alleen door de grotere gedetailleerdheid, maar ook qua structuur. Men is op Europees niveau van mening dat een centrale productenclassificatie volgens het criterium van de economische oorsprong moet worden geordend. Daarbij dient vanzelfsprekend de structuur en daarmee de definitie van de economische activiteiten van de NACE Rev.2 als grondslag. De koppeling aan de economische activiteiten volgens de NACE Rev.2 verleent de CPA een structuur die op alle niveaus symmetrisch is met die van de NACE Rev.2.

Zoals voor de NACE Rev. 2 bestaan er ook nationale versies van de CPA

Periode: 2015

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Eurostat

Downloaden