Bevolkingscijfers per gerechtelijke kantons

Bevolking
Geografische bestanden
2022

Beschrijving: Bevolkingscijfers op 01.01.2022 per gerechtelijke kantons volgens geslacht en leeftijdscategorie.

Periode: 2022

Metadata: Variabelen

De gerechtelijke kantons zijn terug te vinden op de Geo.be-website: https://www.geo.be/catalog/details/e1f61c40-623a-11eb-9e7c-186571a04de3…

Het NGI is de verantwoordelijke voor de geografische brongegevens. De dataset vertegenwoordigt de Belgische gerechtelijke kantons, binnen hun grenzen op 1 januari 2020. De grenzen van de gerechtelijke kantons zijn ingesteld bij Bijvoegsel I van het Gerechtelijk Wetboek.

Statbel geolokaliseerde de bevolking op 01/01/2022 in deze gerechtelijke kantons.

Deze cijfers worden door de FOD Justitie jaarlijks officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Downloaden