Nieuws

Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juli 2019. Evolutie op jaarbasis Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 7 maanden van 2019...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in augustus 2019 een stijging van 1,5% ten opzichte van juli 2019. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 1,0% ten opzichte van augustus 2018....
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van oktober 2019 De inflatie daalt van 0,80% naar 0,48% in oktober. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,39 punt of 0,36%. De inflatie van de gezondheidsindex daalt van...
In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht in België. Dat is een daling van 7% ten opzichte van het jaar voordien. Schimmelwerende en bacteriëndodende middelen zagen...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in augustus 2019 een stijging van 5,1% ten opzichte van juli 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 3,0% ten opzichte van augustus...
Ondernemingen
Gedurende de maand september 2019 gingen in België in totaal 1.082 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 1.724; 796 voltijdse werknemers, 500 deeltijdse...
Huishoudens
Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2018, inkomens 2017 Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 gemiddeld 18.331 euro; Vlaanderen blijft de regio...
Over Statbel
Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en publiceert statistieken over de Belgische samenleving en economie. Die statistieken worden gecoördineerd door experten en statistici, door methodologen en kwaliteitscontroleurs. Om u een...
Bevolking
In 2018 zijn er 117.800 baby’s geboren in België, dit is een daling van 1,1% ten opzichte van 2017. Dit kan geconcludeerd worden uit de voorlopige geboortestatistieken voor 2018. Die...
Landbouw & Visserij
In augustus 2019 werden 69.637 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 821 523 stuks, het aantal geslachte kippen 23.560.170. In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht. Dat meldt...