Werknemers & werkzame personen: vierde trimester 2018

Conjunctuurindicatoren
Werknemers & werkzame personen: Vierde trimester 2018

De bruto-index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101,35 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 101.46 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werknemers in de handel en reparatie bedroeg 103.17 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werknemers in de diensten bedroeg 109.88 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 3,3% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

emp_t042018_nl.png

De bruto index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 101.6 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 105.85 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 2,5% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de handel en reparatie bedroeg 103.15 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 1,5% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

De bruto index van het aantal werkzame personen in de diensten bedroeg 109.69 in het vierde trimester 2018. Dit is een stijging van 3,4% ten opzichte van het vierde trimester 2017.

poc_t042018_nl.png

De cijfers voor het vierde trimester 2018 zijn voorlopig.

Veranderingen vanaf juli 2018

Vanaf juli 2018 (referentietrimester = eerste trimester 2018) worden deze indexen gepubliceerd met referentiejaar 2015 = 100.