Stijgende verkoop in de kleinhandel in november

Conjunctuurindicatoren
Stijgende verkoop in de kleinhandel in november

In november 2021 is het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 12,3% gestegen in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’, ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’, ‘ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels’ en ‘cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels’ met stijgingen van 165,6%, 106,0%, 37,3% en 31,4%.

De grootste dalingen werden waargenomen in ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’, ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’ en 'voedingsmiddelen, dranken en tabak’ met dalingen van 15,0%, 13,2%, 4,1% en 2,3%.

Vergelijking met november 2019

Aangezien 2020 een atypisch jaar was, lijkt het relevant om de huidige resultaten te vergelijken met die van november 2019. De grootste stijgingen werden waargenomen in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’, ‘detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ en ‘detailhandel in niet-voedingswaren (exclusief motorbrandstoffen)’ met stijgingen van 39,5%, 26,1%, 18,3% en 12,8%.

De grootste dalingen werden opgetekend in ‘ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels’, 'brandstoffen in gespecialiseerde winkels’, ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’ en 'voedingsmiddelen, dranken en tabak’ met dalingen van 7,0%, 3,9%, 2,7% en 2,5%.

In november 2021 is het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 6,4% gestegen in vergelijking met dezelfde maand van 2019.

De indexen worden uitgedrukt met referentiejaar 2015= 100.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.