Sinds 1995 is het aantal gebouwen in België met 13,5% gestegen

Bouwen & Wonen
Sinds 1995 is het aantal gebouwen in België met 13,5% gestegen

België telde op 1 januari 2018 4.532.027 gebouwen. Sinds 1995 is het aantal gebouwen in België met 13,5% gestegen. Het aantal woningen is in dezelfde tijdspanne met 23,3% toegenomen tot 5.464.481.

In het Vlaams Gewest zijn er 24,7% meer woningen en 14,3% meer gebouwen.

In het Waals Gewest zijn er 23,4% meer woningen en 13,9% meer gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt de toename van het aantal gebouwen in vergelijking met de twee andere gewesten lager uit (0,9%), maar het woningenbestand is er wel met 15,9% toegenomen.

De leeftijd van de gebouwen verschilt sterk van gewest tot gewest. In Vlaanderen is 31,1% van de gebouwen na 1981 opgetrokken, terwijl dat in Wallonië 20,6% bedraagt en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts 6,5%.