Prodcom: definitieve resultaten 2019 en 2e berekening 2020

Ondernemingen
Prodcom: definitieve resultaten 2019 en 2e berekening 2020

De resultaten voor 2020 van Prodcom, de maandelijkse enquête over de industriële productie, zijn nu herberekend op T+12 en zullen als definitief worden beschouwd op T+24.

Hetzelfde beleid wordt toegepast op de voorgaande jaren.

De resultaten voor 2019 zijn dus herberekend en worden nu als definitief beschouwd (T+24).

De op T+12 herberekende resultaten voor 2020 zijn nog steeds voorlopig.

De voorlopige jaarresultaten voor 2021 zullen op T+6 naar Eurostat worden verzonden.

Voor deze termijn zullen deze resultaten waarschijnlijk nog verschillende keren worden herzien.