Na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, daalt de inflatie naar 1,10%

Consumptieprijzen
Na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, daalt de inflatie naar 1,10%

Consumptieprijsindex van februari 2020

  • De inflatie daalt van 1,41% naar 1,10% in februari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,02 punt of 0,02%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,12% naar 1,00%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 107,25 punten. De spilindex werd daarmee overschreden.
  • In februari waren er vooral prijsstijgingen voor groenten, alcoholhoudende dranken, bloemen en planten, fruit, vis en zeevruchten. Vooral motorbrandstoffen, aardgas, huur en elektriciteit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2020 bedraagt 109,71 punten, een stijging van 0,02 punt. De inflatie daalt van 1,41% naar 1,10%. De gezondheidsindex stijgt met 0,15 punt en bedraagt 109,87 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,12% naar 1,00%. Er waren vooral prijsstijgingen voor groenten, alcoholhoudende dranken, bloemen en planten, fruit, vis en zeevruchten. Motorbrandstoffen, aardgas, huur en elektriciteit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

indexevolutie

In februari 2020 is de consumptieprijsindex met 0,02 punt of met 0,02% gestegen en bedraagt voortaan 109,71 punten tegenover 109,69 punten in januari 2020 (2013=100).

De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,15 punt en bedraagt 109,87 punten tegenover 109,72 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 107,25 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in maart met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in april met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in februari waren groenten, alcoholhoudende dranken, bloemen en planten, fruit, vis en zeevruchten.

Motorbrandstoffen, aardgas, huur en elektriciteit hadden het grootste verlagend effect ten opzichte van de voorgaande maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Groenten +0,065 punt Motorbrandstoffen -0,185 punt
Alcoholhoudende dranken +0,060 punt Aardgas -0,045 punt
Bloemen en planten +0,045 punt Huur -0,040 punt
Fruit +0,040 punt Elektriciteit -0,030 punt
Vis en zeevruchten +0,025 punt    

In februari zijn de groentenprijzen gemiddeld met 2,9% gestegen ten opzichte van vorige maand. De prijzen van alcoholische dranken stegen gemiddeld met 3,1%. De prijzen voor bloemen en planten stegen deze maand met 6,1%. Zoals elk jaar werden vooral prijsstijgingen genoteerd voor rozen wegens Valentijn. De prijzen voor fruit stegen deze maand gemiddeld met 2,6% ten opzichte van januari. Vis en zeevruchten werden 2,1% duurder.

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 4,8% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor aardgas lagen deze maand 2,7% lager dan vorige maand. Na de sterke stijging in januari zijn de huurprijzen met 0,5% gedaald deze maand. De prijzen voor elektriciteit daalden gemiddeld met 0,9 %.

De inflatie bedraagt nu 1,10%, tegenover 1,41% in januari en 0,76% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,00%, tegenover 1,12% in januari en 0,67% in december. Het inflatiecijfer exclusief energieproducten bleef stabiel op 1,79% in februari en januari, tegenover 1,37% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in februari 1,71% tegenover 1,86% in januari en 1,45% in december.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,87% tegenover 1,03% vorige maand en 0,45% in december. Vers fruit kost 4,8% meer dan in februari 2019. Verse groenten zijn 0,5% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,3% duurder dan in februari 2019. Vlees is 2,4% duurder dan in februari 2019. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 0,4% duurder dan in februari vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 2,6% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 4,1% ten opzichte van februari 2019.

De inflatie voor energie bedraagt nu -2,04% tegenover -1,17% vorige maand en -4,36% in december. Elektriciteit is nu 7,2% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 16,1% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 2,4% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 1,3% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten daalde van 2,37% naar 2,11%. De inflatie voor de huur daalde van 2,78% in januari tot 2,10% in februari.

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Postverzending 13,8%
Hotelkamers 12,0%
Software 10,7%
Kranten 8,2%
Andere tabakswaren (zoals roltabak) 8,1%
Diepgevroren vis 7,7%
Educatieve boeken 7,5%
Gecondenseerde melk 7,3%
Juwelen 6,9%
Huishoudelijke diensten 6,6%
Pakketreizen in België 6,1%
Varkensvlees 6,0%

De producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Aardgas Inflatie
Elektriciteit -7,2%
Mobiele telefoondiensten -6,9%
Andere opslagmedia (geheugenkaart) -5,8%
Thee -5,1%
Wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines -4,4%
Videoapparatuur -4,3%
Mobiele telefoontoestellen -3,9%
Olijfolie -3,5%
Pizza en quiche -3,3%
Zwangerschapstesten en anticonceptiemiddelen -2,9%
Strijkijzers -2,6%

De hoofdgroep die de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie in februari is “vervoer” met 0,18 procentpunt. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,67 procentpunt.

CPI_3graph202002

De hoofdgroepen met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie zijn “voeding en niet-alcoholische dranken” en “vervoer” met 0,32 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door “huisvesting, water en energie” met -0,35 procentpunt.

CPI_4graph202002

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 1,0% voor februari. Het verschil tussen de HICP en het nationale indexcijfer van de consumptieprijzen (CPI) is grotendeels te wijten aan conceptuele verschillen op het vlak van de bron van de gewichten, de referentiepopulatie, het uitgavenconcept, de seizoenscorrectie en de afvlakking.

CPI_2graph202002

2013 = 100 November December Januari Februari
Consumptieprijsindex 108,90 109,04 109,69 109,71
Inflatie 0,39% 0,76% 1,41% 1,10%
Gezondheidsindex 109,00 109,18 109,72 109,87
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,73 106,76 107,04 107,25
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)
 

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.