Minder vacatures in het vierde kwartaal van 2017

Werk & Opleiding
Minder vacatures in het vierde kwartaal van 2017

Cijfers vacatures in loondienst - vierde kwartaal van 2017

Het vacaturepercentage daalt, maar blijft boven de symbolische grens van de 3%. Het daalt inderdaad van 3,58 % in het derde kwartaal van 2017 naar 3,37 % in het vierde kwartaal van 2017. Ondernemingen bieden zo 134.570 vacatures aan in het vierde kwartaal van 2017 in plaats van 142.650 vacatures in het derde kwartaal van 2017.    

Dat resultaat is echter veel hoger dan in 2016 (+0,48 procentpunt op jaarbasis), toen er 112.990 vacatures waren in het vierde kwartaal van 2016.

In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 3,18 % en 3,67 % tegenover 2,78 % in Wallonië) waar het onder 3 % dook.   

Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (74,4 %) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (2,91 % tegenover 6,15 % voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Het aantal vacatures steeg ook het meest in de kleine ondernemingen sinds een jaar (+65,2 % tegenover +8,7 % voor ondernemingen met minstens 10 werknemers).  

Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (17,9 %), met als resultaat een hoog vacaturepercentage in deze sector (18,8 %). Enkel de vacatures uitzendarbeid zijn gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (+7,1 % in plaats van  -8,1 % voor de vaste vacatures ten opzichte van het derde kwartaal van 2017).

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 daalt het vacaturepercentage voornamelijk in de niet-marktgerichte diensten (-0,94 procentpunt), de handel in onroerend goed (-0,85 procentpunt) en de financiële sector (-0,41 procentpunt). Er worden enkele stijgingen vastgesteld in de sectoren van wetenschappen en administratieve diensten (+0,92 procentpunt), horeca (+0,34 procentpunt) en transport (+0,12 procentpunt). De horeca, de wetenschappen en administratieve diensten en de informatie en communicatie (ICT) bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 4,61 %, 6,01 % en 6,69 %.