Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Ondernemingen

Eind december waren er 941.997 ondernemingen actief in België.

Dit is minder dan eind november, omdat er meer stopzettingen van ondernemingen (5682) waren dan dat er nieuwe ondernemingen opgericht (4167) of heropgestart werden (646).