Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen

Landbouw & Visserij
Landbouwprijzen

In de maand september lagen de aankoopprijzen van de productiefactoren in land- en tuinbouw in België 8,83% boven het niveau van het jaar 2010. De betaalde interesten en de prijzen van meststoffen en van fok- en gebruiksvee lagen in september 2017 onder het niveau van dat van 2010, de grootste prijsstijgingen deden zich voor bij de betaalde lonen en pachten en bij de energiekosten. 

De meest recente maand waarvoor volledige cijfers beschikbaar, is september 2017. Sommige deelindices zijn echter ook al beschikbaar voor recentere maanden. Die cijfers vindt u in het Excel-bestand.