Inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%

Consumptieprijzen
Inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%

Consumptieprijsindex van april 2019

  • De inflatie daalt van 2,33% naar 2,08% in april.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,06 punt of 0,06%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 2,18% naar 1,96%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 106,65 punten.
  • Er waren in april voornamelijk prijsstijgingen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen. Elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

 

De consumptieprijsindex van de maand april 2019 bedraagt 108,91 punten. De index stijgt deze maand met 0,06 punt. De inflatie daalt van 2,33% naar 2,08%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,06 punt en bedraagt 108,98 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,18% naar 1,96%. Er waren deze maand vooral prijsdalingen elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit. Deze prijsdalingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen.

De consumptieprijsindex is in april 2019 gestegen met 0,06 punt of 0,06% en bedraagt nu 108,91 punten tegenover 108,85 punten in maart 2019 (2013 = 100).

CPI_1graph201904_nl.png

De gezondheidsindex daalt in april met 0,06 punt tot 108,98 punten tegenover 109,04 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 106,65 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in april waren vliegtuigtickets, hotelkamers, motorbrandstoffen, groenten, alcoholische dranken, vakantiedorpen en onderhoud en reparaties van voertuigen. Elektriciteit, aardgas, buitenlandse reizen en fruit hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vliegtuigtickets +0,075 punt Elektriciteit -0,150 punt
Hotelkamers +0,070 punt Aardgas -0,105 punt
Motorbrandstoffen +0,065 punt Buitenlandse reizen -0,050 punt
Groenten +0,055 punt Fruit -0,045 punt
Alcoholische dranken +0,035 punt    
Vakantiedorpen +0,030 punt    
Onderhoud en reparaties van voertuigen +0,030 punt    

Vliegtuigtickets werden deze maand gemiddeld 12,7% duurder ten opzichte van vorige maand. De prijzen van hotelkamers stegen gemiddeld 9,6% deze maand. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 1,7% duurder. Groenten stegen deze maand gemiddeld 3,0% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 2,1% duurder. De prijzen van vakantiedorpen stegen deze maand gemiddeld 3,8% ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor onderhoud en reparatie van voertuigen stegen gemiddeld met 0,8%.

Elektriciteit werd deze maand gemiddeld met 3,7% goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor aardgas daalden gemiddeld met 5,7%. Buitenlandse reizen werden deze maand gemiddeld 2,9% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Fruit werd gemiddeld 3,1% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,08% tegenover 2,33% in maart en 2,17% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,96% tegenover 2,18% in maart en 2,10% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt in april tot 1,57% tegenover 1,61% in maart en 1,60% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in april 1,67% tegenover 1,66% in maart en 1,58% in februari.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 0,33 % tegenover 1,09% vorige maand en 1,50% in februari. Vers fruit kost 2,1% minder dan in april 2018. Verse groenten zijn 2,1% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 0,6% goedkoper dan in april 2018. Alcoholvrije dranken zijn 0,4% goedkoper en alcoholische dranken zijn 1,4% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van tabak steeg met 4,3% ten opzichte van april vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 6,50% tegenover 8,77% vorige maand en 7,14 in februari. Elektriciteit is nu 6,3% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 0,8% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,9% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,1% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,29% naar 2,69%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 0,91% tegenover 0,96% in maart.

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
Wijn op basis van ander fruit (cider) 23,4%
Vakantiedorpen 22,2%
Huisbrandolie 17,9%
Kranten 16,0%
Postverzending 12,5%
Aardappelen 11,7%
Vervoer per vliegtuig 10,3%
Hotels 9,5%
Schaaps- en lamsvlees 9,5%
Parking 8,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 7,2%
Andere brandstoffen (LPG) 7,1%

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Eieren -13,8%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -7,4%
Verse zeevruchten -5,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -5,4%
Diepgevroren zeevruchten -4,1%
Gerookte vis en zeevruchten -3,7%
Gedroogde groenten, bereidingen en conserven van groenten -3,5%
Confituur, marmelade en honing -3,4%
Fruit in conserven -3,4%
Andere eetbare oliën -3,0%
Cacao en chocolade in poedervorm -2,9%
Olijfolie -2,8%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,30 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,37 procentpunt.

CPI_2graph201904_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,62 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door gezondheid, communicatie en onderwijs telkens met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201904_nl.png

CPI_4graph201904_nl.png

 
2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 108,17 108,52 108,85 108,91
Inflatie 1,99% 2,17% 2,33% 2,08%
Gezondheidsindex 108,50 108,78 109,04 108,98
Afgevlakte gezondheidsindex* 106,25 106,38 106,52 106,65
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

[ii] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).