Het aantal ondernemingen blijft gestaag groeien

Ondernemingen
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Op 31 januari 2018 waren er 945.928 ondernemingen actief in België. In januari was er een piek met 12.185 startende ondernemingen, maar tegelijk waren er ook heel veel stopzettingen (10.046).