Grootste stijging van het volume van de verkopen op afstand in juli

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de omzet van de kleinhandel

Het verkoopvolume in de kleinhandel met uitzondering van de motorbrandstoffen van de maand juli 2018 kende een daling van 3,1% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de verkoop op afstand, namelijk een stijging van 7,4%

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.

De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werden vanaf februari 2018 herzien.