Gemeentelijk afval 2017

Leefmilieu
Gemeentelijk afval 2017

Na een jarenlange dalende trend is er de laatste drie jaar een stabilisatie van de productie van gemeentelijk afval per inwoner tot 412 kg/inwoner in 2017.

Bij de verwerking zijn er weinig schommelingen te noteren behalve de daling van de hoeveelheid verbrand afval van 188 tot 177 kg/inwoner.