Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2017

Consumptieprijzen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2017
  • De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december, net zoals in november 2,1%.
  • De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in december 1,8% ten opzichte van 1,5% in november.
  • De subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn motorbrandstoffen, tabak, accommodatie, elektriciteit en huisbrandolie.
  • De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn kleding, pakketreizen en groenten.
  • De geharmoniseerde consumptieprijsindex van november voor de EU-landen wordt op 17 januari gepubliceerd door Eurostat.

hicp2017-12a_nl.png

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in december 2,1% zoals in november. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT) bedraagt in december 1,9% en blijft daarmee ongewijzigd ten opzichte van november. Het verschil in inflatie tussen de HICP en HICP-CT is grotendeels te wijten aan de accijnswijzigingen op motorbrandstoffen en tabak. Met deze prijsstijgingen wordt geen rekening gehouden in de HICP-CT.

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie in december gemeten voor “alcoholhoudende dranken en tabak” (4,3%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groepen “kleding en schoeisel” (0,3%).

De hoofdgroep die in december de grootste positieve impact heeft op de inflatie is “huisvesting, water en energie” met 0,2 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door “recreatie en cultuur” met -0,2 procentpunt.

Inflatie en impact op inflatie voor globale HICP en 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
okt/2017 nov/2017 dec/2017 dec/2017 okt/2017 nov/2017 dec/2017
0 Totaal bestedingen 1.000,0 1,8 2,1 2,1 1,9      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 164,4 0,6 1,1 1,7 1,7 -0,2 -0,2 -0,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 49,7 3,0 3,4 4,3 2,1 0,1 0,1 0,1
3 Kleding en schoeisel 59,2 0,4 0,5 0,3 0,3 -0,1 -0,1 -0,1
4 Huisvesting, water en energie 159,3 3,2 4,3 3,2 3,1 0,3 0,4 0,2
5 Stoffering en huishoudelijke app. 74,9 0,0 0,3 0,7 0,7 -0,1 -0,1 -0,1
6 Gezondheid 78,7 2,0 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0
7 Vervoer 117,6 2,4 3,6 2,5 1,9 0,1 0,2 0,1
8 Communicatie 33,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0
9 Recreatie en cultuur 93,3 1,3 0,3 0,5 0,5 0,0 -0,2 -0,2
10 Onderwijs 6,2 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 78,2 3,6 2,4 3,6 3,6 0,2 0,0 0,1
12 Diverse goederen en diensten 85,3 1,6 1,9 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0

Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

  • Voor de energiedragers daalt de inflatie. Ze bedraagt in december 5,6% ten opzichte van 9,2% in november en 5,6% in oktober. Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen gemiddeld met 0,2%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 10,1%.
  • De inflatie voor de bewerkte levensmiddelen bedraagt in december 3,2% ten opzichte van 2,6% in november en 2,1% in oktober. Ten opzichte van november daalden de prijzen gemiddeld met 0,1%.
  • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) bedraagt in december 0,8% ten opzichte van -0,1% voorgaande maand. Ten opzichte van november stegen de prijzen gemiddeld met 0,8%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat voor de laatste twaalf maanden bedraagt 0,1%.
  • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in december 0,9%, ze stijgt hiermee ten opzichte van de 0,7% inflatie voorgaande maand. Ten opzichte van november stegen de prijzen gemiddeld met 0,3%.
  • Voor de diensten stijgt de inflatie in december tot 1,9% ten opzichte van 1,7% in november. Ten opzichte van november stegen de prijzen gemiddeld met 0,8%.

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in december 1,8%, hiermee stijgt ze ten opzichte van de 1,5% inflatie die gemeten werd in november. Ten opzichte van vorige maand stegen de prijzen van dit subaggregaat gemiddeld met 0,5%.

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12 maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
okt/2017 nov/2017 dec/2017 dec/2017 dec/2017
Totaal bestedingen 1.000,0 1,8 2,1 2,1 2,2 0,4
Energiedragers 90,4 5,6 9,2 5,6 10,1 -0,2
Bewerkte levensmiddelen 134,7 2,1 2,6 3,2 2,1 -0,1
Niet-bewerkte levensmiddelen 79,4 -0,3 -0,1 0,8 0,1 0,8
Niet-energetische industriële goederen 272,9 0,6 0,7 0,9 0,8 0,3
Diensten 422,6 2,1 1,7 1,9 1,9 0,8
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 830,3 1,6 1,5 1,8 1,6 0,5

Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door motorbrandstoffen met een impact van 0,12 procentpunt. Tabak en accommodatie hebben beiden een impact van 0,11 procentpunt. Elektriciteit heeft een impact van 0,09 procentpunt. Huisbrandolie heeft een impact van 0,07 procentpunt.

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2017 dec/2017
07.2.2 Motorbrandstoffen 30,8 0,12
02.2.0 Tabak 28,7 0,11
11.2.0 Accommodatie 8,5 0,11
04.5.1 Elektriciteit 30,6 0,09
04.5.3 Huisbrandolie 12,5 0,07

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor kleding met een impact van -0,09 procentpunt. Pakketreizen en groenten hebben beiden een impact van -0,08 procentpunt.

 

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie

Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2017 dec/2017
03.1.2 Kleding 46,0 -0,09
09.6.0 Pakketreizen 16,6 -0,08
01.1.7 Groenten 16,1 -0,08

Vergelijking van België met de buurlanden

Aangezien de HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden voor de maand november.

In november bedroeg de inflatie in België 2,1%. Ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,8% in oktober. Nederland tekende een inflatie van 1,5% op in november; ze steeg daarmee ook ten opzichte van de 1,3% in oktober. In Frankrijk bedroeg de inflatie in november 1,2%, ze bleef daarmee stabiel ten opzichte van oktober. In Duitsland bedroeg de inflatie in november 1,8%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,5% in oktober.

hicp2017-12b_nl.png

De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in november 1,9%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,7% in oktober. In Duitsland steeg deze inflatie ook, ze bedroeg in november 1,8% ten opzichte van 1,5% in oktober. In Frankrijk steeg deze inflatie licht naar 1,1% in november, in oktober bedroeg ze 1,0%. In Nederland bedroeg deze inflatie in november 1,5%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 1,3% in oktober.

hicp2017-12c_nl.png