Detailhandel: verkoop via postorderbedrijven of via internet nog steeds op het hoogste niveau

Conjunctuurindicatoren
Detailhandel: verkoop via postorderbedrijven of via internet nog steeds op het hoogste niveau

In februari 2021 is het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen sterk gestegen met 7,10% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. In dezelfde periode werden de grootste stijgingen geregistreerd in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’ en ‘markt- en straathandel’ met respectievelijke stijgingen van 65,96%, 46,15% en 19,56%.

De grootste dalingen werden geregistreerd bij ‘motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels’, ‘voedings-en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels’ en ‘textiel, kleding en schoeisel’ met respectievelijke dalingen van 11,69%, 7,75% en 4,64%.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021 en naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU)) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Sommige uitsplitsingen bestaan niet meer en er zijn nieuwe opgesteld. Ook onze methodologie werd herzien. De belangrijkste bron van gegevens is dus de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.