December 2017: 807 faillissementen

Ondernemingen
December 2017: 807 faillissementen

Gedurende de maand december 2017 gingen in België in totaal 807 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in december bedraagt 1.325; 635 voltijdse werknemers, 345 deeltijdse werknemers en 345 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.712, een stijging van 7,8% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 12,8%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 12,5%; in de handel was er een stijging met 12,0% en in de horeca waren er 4,2% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 4,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 3,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 8,4% en Brussel kent een stijging van 30,4%.

  2016 2017
DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
TOTAAL
Totaal 687 806 802 930 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 807 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 6 8 5 4 5 1 4 3 1 7 4 5 4 (0,5%)
Industrie, energie 29 30 35 39 33 42 46 23 26 38 57 51 26 (3,2%)
Bouwnijverheid 133 138 142 171 118 156 179 100 71 155 192 162 168 (20,8%)
Handel 156 199 217 242 184 246 241 125 100 261 262 240 219 (27,1%)
Horeca 141 165 173 220 172 222 206 105 67 216 255 179 153 (19,0%)
Transport, andere diensten 222 266 230 254 224 298 341 152 111 310 383 244 237 (29,4%)
GEWEST
Vlaanderen 342 454 392 483 357 405 455 268 190 454 506 419 305 (37,8%)
Wallonië 180 206 238 254 214 237 268 144 115 269 268 222 206 (25,5%)
Brussel 165 146 172 193 165 323 294 96 71 264 379 240 296 (36,7%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 120 154 176 182 132 167 167 114 75 153 203 151 145 (18,0%)
N.V. 114 132 122 153 122 135 140 74 54 158 169 138 122 (15,1%)
B.V.B.A. 426 501 480 565 464 627 672 303 239 656 747 563 499 (61,8%)
C.V. 26 16 21 27 18 34 36 16 8 18 30 26 40 (5,0%)
Andere 1 3 3 3 0 2 2 1 0 2 4 3 1 (0,1%)