De inflatie stijgt van 2,24% naar 2,35%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,24% naar 2,35%

Consumptieprijsindex van september 2018

  • De inflatie stijgt van 2,24% naar 2,35% in september.
  • De consumptieprijsindex blijft deze maand ongewijzigd en bedraagt zoals vorige maand 107.58 punten.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,77% naar 1,91%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 105,23 punten.
  • Er waren in september voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, groenten, huisbrandolie, motorbrandstoffen en buitenlandse reizen. Vliegtuigtickets, hotelkamers, brood en granen, suiker, chocolade en confituur en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand september 2018 bedraagt 107,58 punten. De index blijft deze maand ongewijzigd tegenover augustus. De inflatie stijgt van 2,24% naar 2,35%. De gezondheidsindex daalt deze maand met 0,03 punt en bedraagt 107,52 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,77% naar 1,91%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor fruit, groenten, stookolie, motorbrandstoffen en buitenlandse reizen. Deze stijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door lagere prijzen voor vliegtuigtickets, hotelkamers, brood en granen, suiker, chocolade en jam en vakantiedorpen.

De consumptieprijsindex bleef in september 2018 ongewijzigd en bedroeg zoals vorige maand 107,58 punten (2013 = 100).

CPI_1graph201809_nl.png

De gezondheidsindex is gedaald met 0,03 punt tot 107,52 punten tegenover 107,55 punten in augustus. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 105,23 punten.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 107,20 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De vorige spilindex werd in augustus 2018 bereikt.

De producten met het grootste verhogend effect in september waren fruit, groenten, huisbrandolie, motorbrandstoffen en buitenlandse reizen. Omgekeerd waren vliegtuigtickets, hotelkamers, brood en granen, suiker, chocolade en jam en vakantiedorpen de producten met het sterkste neerwaartse effect in vergelijking met de vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Fruit +0,100 punt Vliegtuigticket -0,115 punt
Groenten +0,055 punt Hotelkamer -0,060 punt
Huisbrandolie +0,040 punt Brood en granen -0,030 punt
Motorbrandstoffen +0,035 punt Suiker, chocolade en jam -0,030 punt
Buitenlandse reizen +0,030 punt Vakantiedorpen -0.025 punt

Fruit kende een gemiddelde prijsstijging van 8,0%. Groenten werden gemiddeld 3,4% duurder ten opzichte van vorige maand. Huisbrandolie kostte gemiddeld 2,7% meer deze maand. De prijzen van motorbrandstoffen stegen met gemiddeld 0,9%. De prijzen voor buitenlandse reizen waren deze maand 2,0% duurder na seizoenscorrectie.

Vliegtuigtickets daalden deze maand gemiddeld 16,0% ten opzichte van vorige maand. De prijzen voor hotelkamers zijn met 7,6% gedaald. Brood en granen werden deze maand gemiddeld 1,1% goedkoper. Suiker, chocolade en jam werden gemiddeld 2,6 % goedkoper ten opzichte van vorige maand. De prijzen van vakantiedorpen werden 3,8 % goedkoper ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 2,35%, tegenover 2,24% in augustus en 2,17% in juli. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,91%, tegenover 1,77% in augustus en 1,71% in juli. De inflatie zonder energieproducten stijgt in september tot 1,49%, tegenover 1,39% in augustus en 1,38% in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,34% in september, tegenover 1,50% in augustus en 1,36% in juli.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,44% tegenover 1,55% vorige maand en 2,28% in juli. Vers fruit kost 13,8% meer dan in september 2017. Verse groenten zijn 5,6% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,2% duurder dan in september 2017. Boter kostte 9,4% meer dan vorig jaar. De prijzen zijn met 2,2% gestegen voor alcoholvrije dranken en met 3,3% voor alcoholische dranken. De prijs van tabak steeg met 6,3% ten opzichte van september vorig jaar.

De inflatie voor energie bedraagt nu 9,87% tegenover 9,92% vorige maand en 9,19% in juli. Elektriciteit is nu 3,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 12,7% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 14,6% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 14,6% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor diensten gaat van 1,89% naar 1,60%. De inflatie voor de huur blijft stabiel ten opzichte van augustus en bedraagt 1,00%.

De producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
LPG 28,2%
Diesel 20,2%
Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan) 20,1%
Huisbrandolie 14,6%
Vers fruit 13,8%
Postverzending 13,5%
Aardgas 12,7%
Andere tabakswaren 12,7%
Kranten 12,2%
Wijn op basis van ander fruit (cider, ...) 11,5%

 

De producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie
Diepgevroren groenten -7,4%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (smartwatch, ...) -6,0%
Frisdranken -4,3%
Mobiele telefoontoestellen -3,9%
Computers -3,9%
Deegwaren en couscous -3,6%
Kleine toebehoren voor het huis en de tuin -3,2%
Snoepgoed -3,0%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -2,4%
Videoapparatuur -2,2%

De hoofdgroep die in september de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,37 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door kleding en schoeisel en stoffering en huishoudelijke apparaten, beide met -0,12 procentpunt.

CPI_2graph201808_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,69 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door kleding en schoeisel en onderwijs beide met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201809_nl.png

CPI_4graph201809_nl.png

 

 
2013 = 100 Juni 2018 Juli 2018 Augustus 2018 September 2018
Consumptieprijsindex 107,02 107,43 107,58 107,58
Inflatie 2,08% 2,17% 2,24% 2,35%
Gezondheidsindex 107,01 107,44 107,55 107,52
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,76 104,94 105,10 105,23
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)