De inflatie stijgt naar 8,97%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt naar 8,97%

Consumptieprijsindex van mei 2022

  • De inflatie stijgt in mei van 8,31% naar 8,97%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds augustus 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,02%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,92 punt of met 0,77%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex gaat van 7,81% naar 8,34%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 117,02 punten.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals in de afgelopen maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 56,80% en levert een bijdrage van 4,80 procentpunt aan de totale inflatie.
  • Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 6,32% tegenover 5,09% vorige maand. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,26 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,43% in mei, tegenover 4,08% in april.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in mei hadden betrekking op motorbrandstoffen, elektriciteit, private huur, huisbrandolie, restaurants en cafés, melk, kaas en eieren, aankoop van voertuigen, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en citytrips en vis en zeevruchten. Aardgas en kleding hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Inflatie

De inflatie bedraagt in mei 8,97%. Dit is een stijging ten opzichte van maart en april toen de inflatie 8,31% bedroeg. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 8,34%, tegenover 7,81% in april en 7,68% in maart. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 4,53%, tegenover 4,06% in april en 3,80% in maart. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,43% in mei, tegenover 4,08% in april en 3,75% in maart.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De inflatie van diensten is gestegen van 3,96% tot 4,31%. De inflatie voor huur steeg van 2,62% tot 2,93%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 6,32%, tegenover 5,09% vorige maand. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) is de afgelopen maanden dus fors toegenomen, in november was ze nog 0,47%. De inflatie van voornamelijk brood, granen en andere eetbare oliën (waaronder frituurolie) zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor brood deze maand 11,8%, in november was dit nog 1,7%. Voor meel en granen is dit nu 11,9% ten opzichte van 0,6% in november. Voor andere eetbare oliën is de inflatie deze maand 26,5% ten opzichte van 13,1% in november.

Inflatie voeding en enkele subgroepen

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is voor een groot deel toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 56,80% tegenover 54,11% vorige maand en 57,22% in maart. Elektriciteit is nu 54,44% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 130,60% duurder dan vorig jaar in mei. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 61,22% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 31,95% meer dan een jaar geleden.

De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 56,80% en levert een bijdrage van 4,80 procentpunt aan de totale inflatie.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas daalde met gemiddeld 2,03% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 3,17% gestegen.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 130,6%
Andere brandstoffen (LPG) 64,2%
Huisbrandolie 61,2%
Elektriciteit 54,4%
Diesel 34,4%
Vakantiedorpen 32,7%
Benzine 29,2%
Andere eetbare oliën dan olijfolie (o.a. frituurolie) 26,5%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -13,9%
Smartphone -8,2%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -6,9%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -6,7%
Software -5,2%
Kleding voor dames -3,9%
Verzekering voertuigen -3,3%
Mobiele telefoondiensten -3,0%

De hoofdgroep die in mei de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 3,26 procentpunt. De groep kleding heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,59 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 4,20 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groepen kleding met -0,04 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 9,9% voor mei 2022. Het verschil in inflatie tussen CPI en HICP is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

Toelichting over de indexniveaus

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in mei 2022 met 0,92 punt of 0,77% gestegen tot 121,01 punten, tegenover 120,09 punten in april 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in mei met 0,66 punt en bedraagt 120,25 punten tegenover 119,59 punten in april. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 117,02 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 118,36 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in mei hadden betrekking op motorbrandstoffen, elektriciteit, private huur, huisbrandolie, restaurants en café’s, melk kaas en eieren, aankoop van voertuig, alcoholische dranken, buitenlandse reizen en citytrips, vis en zeevruchten. Aardgas en kleding hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,225 punt Aardgas -0,055 punt
Elektriciteit +0,135 punt Kleding -0,050 punt
Private huur +0,080 punt    
Huisbrandolie +0,075 punt    
Restaurants en café’s +0,070 punt    
Melk, kaas en eieren +0,070 punt    
Aankoop van voertuigen +0,065 punt    
Alcoholische dranken +0,060 punt    
Buitenlandse reizen en citytrips +0,055 punt    
Vis en zeevruchten +0,055 punt    

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 4,8% duurder. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 3,2% gestegen. De private huur stijgt deze maand gemiddeld met 0,9%. De prijs van huisbrandolie steeg deze maand met gemiddeld 5,3%. In mei lieten restaurants en café’s een gemiddelde prijsstijging van 0,9% optekenen. Melk, kaas en eieren kostten deze maand gemiddeld 2,9% meer. De aankoop van voertuigen werd deze maand gemiddeld 0,8% duurder. Alcoholische dranken werden in mei gemiddeld 2,9% duurder. De prijs van buitenlandse reizen en citytrips stijgt deze maand met gemiddeld 2,7%. Vis en zeevruchten werden deze maand gemiddeld 4,2% duurder.

Aardgas werd gemiddeld 2,0% goedkoper. Kleding daalde gemiddeld 1,0% in prijs.

2013 = 100 Februari Maart April Mei
Consumptieprijsindex 119,07 119,69 120,09 121,01
Inflatie 8,04% 8,31% 8,31% 8,97%
Gezondheidsindex 118,74 119,05 119,59 120,25
Afgevlakte gezondheidsindex* 114,60 115,54 116,52 117,02
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.