Daling van de verkopen in de kleinhandel in september

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de omzet van de kleinhandel

In september 2018 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 4,13% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode waren er dalingen in alle categorieën wat betreft het volume van de verkopen. De kleinste daling werd geregistreerd voor "verkopen op afstand", namelijk een lichte daling van 0,08%.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien.