Dalende verkoop in de kleinhandel in maart

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de kleinhandel in maart

In maart 2019 kende het volume van de verkopen in de kleinhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 2,43% in vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar.
Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de categorie ‘Computers, randapparatuur en software; telecommunicatieapparatuur; sportartikelen; spellen en speelgoed; bloemen en planten etc.’, namelijk een stijging van 3,95%.


Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met als referentiejaar 2015=100.
De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien. De serie ‘verkoop op afstand’ werd herzien wat betreft de waarde en de hoeveelheden voor januari 2019.