Dalende verkoop in de detailhandel in december

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de detailhandel in december

In december 2018 kende het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 1,82% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.
Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd in de categorie ‘voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels’, namelijk een stijging van 10,21%.

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.
De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien.