Bouwvergunningen: november 2018

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: november 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot november 2018.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 11 maanden van 2018 met 25,7% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2017 tot 26.145 gebouwen. Deze toename vindt volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 40,6% bedroeg. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 7,8% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 23,2%.

Tabel 1: Cijfers op jaarbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

 
  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 24.872   16.354   8.241   277  
2005 28.676 (+15,3%) 19.990 (+22,2%) 8.368 (+1,5%) 318 (+14,8%)
2010 25.622 (-10,7%) 17.712 (-11,4%) 7.671 (-8,3%) 239 (-24,8%)
2015 20.324 (-20,7%) 14.373 (-18,9%) 5.746 (-25,1%) 205 (-14,2%)
2016 21.458 (+5,6%) 15.704 (+9,3%) 5.569 (-3,1%) 185 (-9,8%)
2017 20.806 (-3,0%) 14.455 (-8,0%) 6.160 (+10,6%) 190 (+2,7%)
2018 26.145 (+25,7%) 20.321 (+40,6%) 5.677 (-7,8%) 146 (-23,2%)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand november 2018 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.067 residentiële gebouwen. Tegenover oktober 2018 is dat een afname van 1,2%. In het Vlaams Gewest werd een afname genoteerd van 9,9%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 32,6% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef deze gelijk ten opzichte van de maand voordien.

Tabel 2: Cijfers eerste 11 maand van 2018 - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie maand / maand-1

 
  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.375   1.714   644   17  
2018 2 2.478 (+4,3%) 2.028 (+18,3%) 430 (-33,2%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.205 (+29,3%) 2.635 (+29,9%) 554 (+28,8%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.174 (-1,0%) 2.632 (-0,1%) 530 (-4,3%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.811 (-11,4%) 2.238 (-15,0%) 563 (+6,2%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.167 (-22,9%) 1.546 (-30,9%) 611 (+8,5%) 10 0,0%
2018 7 1.920 (-11,4%) 1.425 (-7,8%) 481 (-21,3%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.870 (-2,6%) 1.344 (-5,7%) 518 (+7,7%) 8 (-42,9%)
2018 9 1.986 (+6,2%) 1.621 (+20,6%) 353 (-31,9%) 11 (+37,5%)
2018 10 2.092 (+5,3%) 1.651 (+1,9%) 427 (+21,0%) 14 (+27,3%)
2018 11 2.067 (-1,2%) 1.487 (-9,9%) 566 (+32,6%) 14 0,0%

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

           Nieuwbouw versus renovatie           Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl112018a.pngbouwvergunningen_nl112018b.png